Zo declareert u wijkverpleging

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie wijkverpleging indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

Heeft u een overeenkomst Verpleging en verzorging met CZ?

  • Ja: declareer dan via VECOZO volgens de meest recente Vektis-standaard die van toepassing is op wijkverpleging.
  • Nee: dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. Breng uw behandelingen bij de verzekerde in rekening. Zij kunnen de nota dan bij ons indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.

Declaratie wijkverpleging indienen

Dien uw declaratie in via VECOZO. Doe dit met de UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. VECOZO doet enkele controles. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Dit kunt u verwachten

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij daarom nog enkele controles uit, bijvoorbeeld:

  • Is de verzekerde bij CZ, Nationale-Nederlanden of OHRA verzekerd?
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd?
  • Is het juiste tarief gedeclareerd?
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota teveel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Bekijk hoe en waarom CZ controles op declaraties uitvoert

Voorwaarden declareren wijkverpleging

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden voor uw declaratie. De overige voorwaarden vindt u in de bijlage ‘declaratieparagraaf wijkverpleging’ van uw overeenkomst. In de tariefbeschikking vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven voor verpleging en verzorging.

Zorg voor gekwalificeerd personeel en AGB-code wijkverpleging

CZ vergoedt alleen de zorg van zorgaanbieders die beschikken over gekwalificeerd personeel en de AGB-code wijkverpleging. We raadplegen hiervoor het AGB-register (Vektis). Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden (artikel B.26).

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Doelgroepenregistratie en prestaties

In onderstaande documenten vindt u informatie over de doelgroepenregistratie, de prestatiecodes en declaratiemethodiek. Hebben we samen afspraken gemaakt op basis van de reguliere prestaties? Dan kijken we voor de registratie van de doelgroepen naar de uitvraag buiten het declaratieverkeer om.

Aanvullende toelichting op de registratie van doelgroepen