Zo declareert u wijkverpleging

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie wijkverpleging indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

Hebt u een overeenkomst Verpleging en verzorging met CZ?

  • Ja: declareer dan via VECOZO volgens de meest recente Vektis-standaard die van toepassing is op wijkverpleging.
  • Nee: dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. Breng uw behandelingen bij de verzekerde in rekening. Zij kunnen de nota dan bij ons indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.

Declaratie wijkverpleging indienen

Dien uw declaratie in via VECOZO. Doe dit met de UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. VECOZO doet enkele controles. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Dit kunt u verwachten

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij daarom nog enkele controles uit, bijvoorbeeld:

  • Is de verzekerde bij CZ, Nationale-Nederlanden of OHRA verzekerd?
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd?
  • Is het juiste tarief gedeclareerd?
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota teveel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Bekijk hoe en waarom CZ controles op declaraties uitvoert

Voorwaarden declareren wijkverpleging

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden voor uw declaratie. De overige voorwaarden vindt u in de bijlage ‘declaratieparagraaf wijkverpleging’ van uw overeenkomst. In de tariefbeschikking vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven voor verpleging en verzorging.

Zorg voor gekwalificeerd personeel en AGB-code wijkverpleging

CZ vergoedt alleen de zorg van zorgaanbieders die beschikken over gekwalificeerd personeel en de AGB-code wijkverpleging. We raadplegen hiervoor het AGB-register (Vektis). Kijk voor meer informatie in de verzekeringsvoorwaarden (artikel B.26).

Naar boven