Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging kunt u vergoed krijgen uit uw basisverzekering. Bijvoorbeeld als u hulp nodig hebt bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt een vergoeding krijgen uit uw basisverzekering voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt.

Kinderen tot 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben, hebben ook recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij permanent toezicht nodig is, of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Als u zorgt voor iemand met dementie, kunt u hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2021 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Ook moet u vooraf toestemming aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  • Indicatiestelling door een verpleegkundig specialist of een wijkverpleegkundige niveau 5
  • Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag per post opsturen naar CZ, afdeling Medische Beoordelingen.

Is uw aanvraag akkoord? Dan kunt u de rekeningen bij ons declareren. Het is belangrijk dat de gedeclareerde uren overeenkomen met de uren in uw akkoordverklaring. Hebt u te veel gedeclareerd? Dan ontvangt u geen vergoeding. Of moet u het teveel ontvangen bedrag aan ons terugbetalen.

Wilt u uw verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. U hebt een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige.

Hebt u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of u in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Wijkverpleging: hoe snel kunt u terecht?

  • Hebt u direct zorg nodig? Dan krijgt u die binnen 24 uur.
  • Hebt u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig hebt. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.
  • Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal hebt u keuze uit meerdere zorgverleners.

Voor wijkverpleging hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Volgens de landelijke norm moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten en vaak (80%) binnen 4 weken.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven