Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Heeft u hulp nodig bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma? Dan kunt een vergoeding krijgen voor wijkverpleging.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoeding

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor wijkverpleging geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed voor wijkverpleging?

U kunt een vergoeding krijgen uit uw basisverzekering voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt.

Kinderen met intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg voor een kind tot 18 jaar? Dan krijgt u een vergoeding voor verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.

Dementie

Als u zorgt voor iemand met dementie, kunt u hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Waar kunt u terecht voor wijkverpleging?

U kunt terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan kan het zijn dat u minder vergoed krijgt. U moet vooraf wel toestemming bij ons aanvragen voor uw zorgverlener. Hiervoor hebben we een ingevuld aanvraagformulier van u nodig, én:

  • Vanaf 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in uw eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren. van een BIG-geregistreerde hbo-(wijk)verpleegkundige De indicatie is opgesteld terwijl ú aanwezig was.
  • Tot 18 jaar: een maximaal Een indicatie wordt opgesteld op basis van strenge regels. Om zo verpleging en verzorging in uw eigen omgeving goed te beoordelen en organiseren. van een BIG-geregistreerde hbo-kinderverpleegkundige of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Die werkzaam is bij een zorgverlener die is aangesloten bij de Branchevereniging Integrale Kinderverpleegkundige. De indicatie is opgesteld terwijl het kind én een Een wettelijke vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een ouder, curator, bewindvoerder of mentor. aanwezig waren.

U kunt uw aanvraag per post opsturen naar CZ, afdeling Medische Beoordelingen.

Akkoord ontvangen?

Als u een akkoord op u aanvraag heeft ontvangen, kunt u uw rekeningen bij ons declareren. Zorg dat de door u gedeclareerde uren gelijk zijn aan het aantal uren in uw akkoordverklaring. Declareert u te veel uren? Dan ontvangt u geen vergoeding. En moet u misschien het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Pgb en Wlz

Zelf uw verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. U heeft hier wel een indicatie van een wijkverpleegkundige voor nodig.

Heeft u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Bekijk hoe zorg in de Wlz werkt.

Wanneer kunt u terecht voor wijkverpleging?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor wijkverpleging. Bekijk wanneer u terecht kunt voor wijkverpleging.