Beleid diëtetiek

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Diëtetiek en GLI

Met het aanbieden van het addendum 2019 informeerden we u in de begeleidende brief over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Graag willen we hierover het een en ander verduidelijken. Verzekerden die in een GLI-zorgprogramma zitten, hebben voor dezelfde indicatie geen recht op een vergoeding voor diëtetiek of voedingsadvies. Is er sprake van een aanvullende zorgvraag? Dan is vergoeding van diëtetiek wel mogelijk.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt.

Duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk jaar spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Lees meer over spiegelinformatie

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid diëtetiek.

Lees meer over de PREM

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.