Beleid diëtetiek

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed én voor iedereen toegankelijk is. Paramedici kunnen eraan bijdragen dat kwetsbare groepen langer thuis kunnen blijven wonen, dat operaties niet of later plaatsvinden en dat patiënten eerder naar huis kunnen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Door te werken aan transparantie over de kwaliteit van de behandelingen, creëren we keuzemogelijkheden voor onze verzekerden.

Natuurlijk is het belangrijk dat de zorg betaalbaar blijft. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Wij nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2023 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid paramedische zorg

Diëtetiek en GLI

Verzekerden die in een GLI-zorgprogramma zitten, hebben voor dezelfde indicatie geen recht op een vergoeding voor diëtetiek of voedingsadvies. Is er sprake van een aanvullende zorgvraag? Dan is vergoeding van diëtetiek wel mogelijk.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Verzekerden van CZ groep kunnen vanaf 1 januari 2020 zonder verwijzing terecht bij een gecontracteerde diƫtist.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk jaar spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Lees meer over spiegelinformatie

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid diëtetiek.

Lees meer over de PREM

Diëtetiek als onderdeel van Ketenzorg

Als de diëtetiek onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde diëtetiek bij de desbetreffende zorggroep. Is geen sprake van een integraal tarief, maar van een zogenaamd koptarief, dan zijn de prestaties, codes en tarieven van toepassing. Alleen als u een overeenkomst met CZ hebt gesloten voor eerstelijns diëtetiek, kunt u deze zorg bij ons declareren.

Is sprake van ketenzorg en behandelt u een nevenaandoening en/ of een aandoening die voortvloeit uit de primaire aandoening waarvoor ketenzorg geldt, dan maakt deze zorg onderdeel uit van de ketenzorg.

Verrichtingscodes en tarieven diëtetiek als onderdeel van ketenzorg (linken).

Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns diëtetiek bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen over paramedische zorg

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Naar boven