Beleid diëtetiek

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Diëtetiek en GLI

Verzekerden die in een GLI-zorgprogramma zitten, hebben voor dezelfde indicatie geen recht op een vergoeding voor diëtetiek of voedingsadvies. Is er sprake van een aanvullende zorgvraag? Dan is vergoeding van diëtetiek wel mogelijk.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Verzekerden van CZ groep kunnen vanaf 1 januari 2020 zonder verwijzing terecht bij een gecontracteerde diëtist.

Spiegelinformatie

Heeft u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan ontvangt u elk jaar spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Lees meer over spiegelinformatie

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid diëtetiek.

Lees meer over de PREM

Diëtetiek als onderdeel van Ketenzorg

Als de diëtetiek onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde diëtetiek bij de desbetreffende zorggroep. Is geen sprake van een integraal tarief, maar van een zogenaamd koptarief, dan zijn de prestaties, codes en tarieven van toepassing. Alleen als u een overeenkomst met CZ heeft gesloten voor eerstelijns diëtetiek, kunt u deze zorg bij ons declareren.

Is sprake van ketenzorg en behandelt u een nevenaandoening en/ of een aandoening die voortvloeit uit de primaire aandoening waarvoor ketenzorg geldt, dan maakt deze zorg onderdeel uit van de ketenzorg. Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns diëtetiek bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners