Doelmatig voorschrijven

CZ groep wil samen met de huisartsen het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen door middel van een prestatiebeloning. Vanaf 2018 wordt hiervoor het Formulariumgericht voorschrijven (FGV) toegepast. Het jaar 2022 is het laatste jaar dat er op FGV wordt getoetst. Met ingang van 2023 wordt deskundigheid, kwaliteit en doelmatigheid rondom het voorschrijven van medicatie bevorderd door middel van een farmacotherapeutisch overleg (FTO).

Naar boven