Aanvraag financiering beeldschermzorg

Dit formulier bevat fouten. Controleer de velden en verstuur opnieuw.

Gegevens

Wordt er gebruik gemaakt van een subsidie zoals de SET? Zo ja, dan graag het aangevraagde bedrag / het bedrag dat is toegekend, in mindering brengen in het kostenoverzicht (zie hieronder) en de aanvraag / toekenning per mail versturen naar uw eigen zorginkoper onder vermelding van dit formulier.

Toelichting van de posten en de bedragen

Gegevens zorgaanbieder

Maximaal 8 cijfers

U ontvangt een bevestiging op dit e-mailadres.
Soms kunnen we u sneller helpen als we u bellen
Naar boven