CZ medewinnaar ICT Award

In de categorie zorgproject heeft CZ samen met een aantal partners* de Computable Award 2020 gewonnen. Het gaat om de Personal Health Train (PHT). Dit project maakt gezondheidsdata breder toegankelijk voor bijvoorbeeld onderzoek, terwijl de betrokken partijen wel zelf de controle houden over de data. Zo kan data gemakkelijker, veiliger en betekenisvol ingezet worden in de gezondheidszorg.

25 november 2020

Iedere patiënt is uniek, maar behandelkeuzes worden vooral bepaald op basis van gemiddelden. Om de behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt, moet meer gebruik gemaakt worden van grote hoeveelheden beschikbare gezondheidsdata. Maar die informatie is verspreid over verschillende organisaties en instanties in Nederland. In de praktijk zijn er veel struikelblokken die het gebruik van deze informatie in de weg staan. Het winnende project Personal Health Train biedt hiervoor een oplossing. Daarmee kunnen aangesloten organisaties informatie analyseren, terwijl privacygevoelige (medische) gegevens opgeslagen blijven bij de oorspronkelijke bron. Dit is een belangrijke stap in de richting van meer persoonsgerichte zorg.

CZ is blij met de Award. Het betekent dat een onafhankelijke vakjury de waarde van de Personal Health Train onderschrijft. Daarnaast draagt het bij aan de bekendheid van het initiatief, waardoor nog meer data betekenisvol gebruikt kan worden. Door individuele behandelwensen te combineren met biologische kenmerken van een patiënt, wordt zorg meer persoonsgericht. Persoonsgerichte zorg is volgens CZ een van de belangrijkste kwaliteitsontwikkelingen binnen de zorg. Om de zorg meer persoonsgericht te verlenen, is het van belang dat verschillende organisaties, instanties en zorgverleners gegevens met elkaar kunnen delen.

Het delen van gegevens tussen organisaties levert in de praktijk regelmatig discussies en bezwaren op. Tjerk Heijmens Visser is vanuit CZ betrokken bij het project, en snapt dit gevoel. "Mensen zijn terecht zuinig op hun gegevens, privacy is een belangrijke waarde. Maar ook technische discussies of juridische vraagstukken over wie eigenaar is van bepaalde gegevens, leveren in de praktijk grote struikelblokken op bij het delen van gegevens." De Personal Health Train neemt een belangrijk struikelblok weg, aldus Tjerk, en brengt daarmee meer persoonsgerichte zorg dichterbij. "Het principe is dat gegevens niet naar een andere organisatie hoeven om geanalyseerd te worden. Dankzij het systeem wordt de analyse geleid langs de verschillende databronnen. Op die manier kunnen algoritmes uitgevoerd worden, zonder dat gegevens met andere partijen gedeeld hoeft te worden."

* Personal Health Train is een samenwerking tussen het Zorginstituut Nederland, LUMC, Radboudumc, Go Fair, Integraal Kankercentrum Nederland, Maastro, Universiteit Maastricht, Health-RI, Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie, Dutch Institute for Clinical Auditing, Nederlandse Hart Registratie, UMC Utrecht, Vektis, TNO en CZ.

Vlaggen CZ gebouw