Maatschappelijke betrokkenheid

Naast de uitvoering van onze kerntaak en maatschappelijke opdracht, is CZ groep ook op andere manieren bij de samenleving betrokken. Wij hebben diverse partnerships die inhoudelijk goed bij onze maatschappelijke rol passen en die verbetering van de zorg in brede zin tot doel hebben.

CZ Tilburg Ten Miles

CZ is sinds 2016 de titelsponsor van de Tilburg Ten Miles; dé wedstrijd en trimloop van Tilburg. Op deze manier doen wij vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid iets terug voor de stad waarin ons hoofdkantoor staat en dragen we bij aan een gezonder Tilburg. Wij dragen in aanloop naar het evenement actief bij aan het bevorderen van deelname. We betrekken scholen, werken samen met de gemeente aan het enthousiasmeren van deelnemers aan gemeentelijk leefstijlprojecten en we stimuleren natuurlijk ook onze eigen medewerkers om mee doen.

Rode Kruis

Sinds 2016 werken CZ en het Rode Kruis samen om reanimatie en de beschikbaarheid van AED’s breed onder de aandacht van het publiek te brengen. Zo kunnen wij bijdragen aan het redden van levens. Met ondersteuning van CZ heeft het Rode Kruis communicatiemiddelen gemaakt die mensen informeren waar ze een AED kunnen vinden en hoe zij die bij reanimatie kunnen gebruiken. Zo is de website aed.rodekruis.nl gelanceerd en de webpagina ‘AED in de buurt’. Dankzij alle inspanningen neemt de aandacht voor reanimatie toe. Sinds 2016 zijn er ruim 10.000 nieuw geregistreerde AED’s in Nederland bijgekomen. Maar, er blijft werk aan de winkel. Nog steeds weet driekwart van de mensen niet wat te doen bij een hartstilstand. Daarom blijft CZ het Rode Kruis in 2018 helpen reanimatie en AED’s onder de aandacht te brengen.

EetJeBeter

Gezond en gevarieerd eten heeft veel impact op het verloop van diabetes 2. CZ ziet hier samen met vier andere partners een kans liggen voor een betere kwaliteit van leven. Wij zijn daarom samen de kartrekkers achter EetJeBeter: een initiatief dat mensen met diabetes 2 inspireert om nieuwe, gezonde kookroutines te ontdekken.

Ronald McDonald Huis

Het Ronald McDonald Huis biedt gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf aan in of dichtbij ziekenhuizen. Zodat het kind zich geborgen en veilig kan voelen door de aanwezigheid van de ouders. CZ is vanaf 2018 voor drie jaar partner van de huiskamer van het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant.

Over sponsoring door CZ

Vanuit de maatschappelijke rol die CZ als zorgverzekeraar heeft, kiezen wij zorgvuldig voor betekenisvolle partnerschappen met een tijdsperspectief van enkele jaren. De sponsorovereenkomsten die wij aangaan zijn van maatschappelijke aard en gerelateerd aan zorg.