Ons premiebeleid

Bij het berekenen van onze zorgpremie proberen we zo veel mogelijk te sturen op een stabiele premie voor de lange termijn.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten van het komende jaar uit de basisverzekering te dekken. De andere helft van de zorgkosten komt via werkgevers en de overheid. Elk jaar maakt de overheid de rekenpremie op Prinsjesdag bekend.

Stap 2: van rekenpremie naar premie

Zorgverzekeraars gebruiken de rekenpremie om de premie te bepalen. De premie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiële reserves, de resultaten en hun organisatiekosten. Daarom verschillen de prijzen van zorgverzekeraars. In de premieopslag van CZ zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2024

De gemiddelde premie voor een basisverzekering van CZ in 2024 is € 144,45 per maand. De premie stijgt en dit is nodig omdat de kosten toenemen. Dit komt onder meer door stijgende lonen en prijzen in de zorg en ook door de vergrijzing.

Benieuwd naar hoe we de premie van 2024 hebben berekend? Lees meer over de premie van 2024