Ons premiebeleid

Bij het berekenen van onze zorgpremie proberen we zo veel mogelijk te sturen op een scherpe premie. Daarbij houden we rekening met de lange termijn.

De berekening van de zorgpremie in 2 stappen

Stap 1: de rekenpremie

De rekenpremie is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van de zorgkosten van het komende jaar uit de basisverzekering te dekken. De andere helft van de zorgkosten komt via werkgevers en de overheid. Elk jaar maakt de overheid de rekenpremie op Prinsjesdag bekend.

Stap 2: van rekenpremie naar premie

Zorgverzekeraars gebruiken de rekenpremie om de premie te bepalen. De premie bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premieopslag op basis van hun financiƫle reserves, de resultaten en hun organisatiekosten. Daarom verschillen de prijzen van zorgverzekeraars. In de premieopslag van CZ zit geen winstopslag, omdat wij geen winstoogmerk hebben.

Zorgpremie 2023

Ook voor 2023 hebben we zo veel mogelijk gestuurd op een scherpe premie. De gemiddelde premie van CZ in 2023 is € 135,50 per maand. De premie voor 2024 maken wij uiterlijk 12 november 2023 bekend.

De premie voor de basisverzekering van CZ is gestegen voor 2023. Dit is nodig, omdat de kosten toenemen. Onder meer door de stijgende lonen en prijzen in de zorg en ook door de vergrijzing. De premie is minder hoog dan eigenlijk nodig zou zijn. Dat komt doordat we een deel van onze reserves hebben ingezet. In totaal zetten we € 110 miljoen in.

De overheid heeft besloten dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering vervalt, ook dit is van invloed op de premie. In plaats van korting op de basisverzekering krijgen collectief verzekerden bij CZ vanaf 2023 nieuwe collectieve voordelen. Zo blijft een collectieve verzekering interessant.

Benieuwd naar hoe we de premie van 2023 hebben berekend?

Lees meer over de premie van 2023

Naar boven