Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als Zorgverzekeraar dragen we, waar we kunnen, bij aan duurzame, maatschappelijke ontwikkelingen. Van de inkoop van zorg en de wijze waarop wij ons werkgeverschap invullen, tot ons vermogensbeheer en de manier waarop wij onze interne processen hebben ingeregeld. Want duurzaamheid gaat veel verder dan ‘groen’ doen.

Zo dragen wij bij

CZ zet zich met onderstaande thema's extra in op gebied van goede gezondheid en welzijn, eerlijk werk en economische groei, geen armoede en klimaat.

persoon in rolstoel met begeleider

Duurzame zorg

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Daarmee heeft de zorgsector meer invloed op het milieu en het klimaat dan de luchtvaart. CZ heeft de ‘Green Deal Zorg’ ondertekend. Samen met anderen zetten we ons in om de negatieve impact van zorg te verminderen. Zo stellen wij duurzaamheidseisen aan de zorgverleners waarmee wij contracten sluiten.

Kletsende personen arm in arm

Jezelf zijn op je werk

We geloven in de kracht en meerwaarde van diversiteit van medewerkers binnen onze organisatie. Hoe meer diversiteit, hoe meer we van betekenis kunnen zijn voor onze klanten en de zorg. We streven naar een toegankelijke werkcultuur waarin iedereen met zijn of haar achtergrond, talenten, ideeën en overtuigingen mee mag praten, denken en beslissen.

Schoonmakers in de natuur

Duurzame organisatie

Binnen onze eigen organisatie hebben we de ambitie om steeds verder te verduurzamen. Het liefst totdat we helemaal klimaatneutraal en circulair werken. We monitoren ons verbruik en werken doorlopend aan plannen om onze impact op het milieu te verbeteren. We kijken daarbij naar ons energieverbruik, het verminderen van restafval en het beperken en vergroenen van onze reisbewegingen.

Meer weten?

Uit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties heeft CZ 4 ontwikkelingsdoelen gekozen waar we ons extra voor zullen inzetten: goede gezondheid en welzijn, eerlijk werk en economische groei, geen armoede en klimaatactie.

Lees meer over de 4 gekozen doelen van CZ
Tuinder met mand vol rabarber
Naar boven