Samen beslissen

Voor iedereen optimale zorg

Wat voor u de juiste zorg is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Waar de een baat heeft bij fysiotherapie, heeft de ander medicatie nodig. En waar de een voorkeur geeft aan een doktersbezoek, kiest de ander liever voor een online consult. Daarom is het belangrijk om uw wensen met uw arts te bespreken. Zodat u vervolgens samen beslist over de best passende ondersteuning in uw situatie.

Betere resultaten

Bij samen beslissen bent u betrokken bij alle keuzes in uw zorgproces. Door de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties met uw zorgverlener te bespreken én uw persoonlijke afwegingen mee te nemen, vindt u samen de oplossing die het beste bij uw wensen en doelen past en bij wat u belangrijk vindt. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten die samen met hun zorgverlener een behandeling kiezen zich meer betrokken voelen bij hun eigen behandeling, hem nauwkeuriger volgen én er tevredener over zijn. Dat zorgt voor betere resultaten.

In gesprek met de zorgverlener

Omdat u zelf een belangrijke rol heeft in het samen beslissen, heeft CZ diverse hulpmiddelen voor gesprekken met zorgverleners beschikbaar:

  • Handige keuzehulpen die informatie geven over de diagnose, de voor- en nadelen van verschillende behandeloptie
  • Praktische spiekbriefjes die u helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de dokter
Vrouw met spiekbriefje in de wachtkamer

Samen beslissen in de praktijk

98 procent van de patiënten wil samen met zijn zorgverlener beslissen welke zorg het beste bij hem of haar past. Daarom willen wij dat iedereen die mogelijkheid krijgt en zetten we ons in om zorgaanbieders te stimuleren samen beslissen toe te passen in de praktijk. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners, om samen beslissen een vaste plek in het zorgproces te geven. Zodat zij patiënten beter mee kunnen nemen in het beslisproces.

Lees meer over samen beslissen op de landelijke website.

De volgende stap in Samen Beslissen

Arts en patiënt kunnen nog beter samen beslissen wanneer zij ook beschikken over keuze informatie die past bij de persoonlijke wensen, behoeften en eigenschappen van de patiënt. Dit noemen wij gepersonaliseerde zorg. Lees hier hoe wij gepersonaliseerde zorg mogelijk maken.