CZ jaarrapportage

Ieder jaar rapporteert CZ groep over de maatschappelijke, financiële en sociale resultaten van onze organisatie. Wij doen dat voor onze verzekerden, toezichthouders, zorgaanbieders en andere relaties en belanghebbenden. Onze geïntegreerde verslagen zijn opgebouwd aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en internationale richtlijnen op het gebied van verslaglegging.
Foto CZ Jaarverslag paragraaf oma met kleindochter

Jaaroverzicht 2018

Wat zijn de ontwikkelingen in zorg? Wat is de rol, visie en ambitie van CZ? En hoe tevreden zijn onze verzekerden ? Lees het in ons Jaaroverzicht 2018. U vindt hier ook onze kerncijfers én financieel jaarverslag.