CZ Jaarverslag

Ieder jaar rapporteert CZ groep over de maatschappelijke, financiële en sociale resultaten van onze organisatie. Wij doen dat voor onze verzekerden, toezichthouders, zorgaanbieders en andere relaties en belanghebbenden. Onze geïntegreerde verslagen zijn opgebouwd aan de hand van de geldende wet- en regelgeving en internationale richtlijnen op het gebied van verslaglegging.

Meisje met moeder in de speeltuin

Jaarverslag 2021

Wat zijn de ontwikkelingen in zorg? Wat doet CZ om de zorg te verbeteren? Wat is onze rol in de coronapandemie? En hoe tevreden zijn onze verzekerden en medewerkers? Onze resultaten en cijfers leest u terug in ons Jaarverslag.

Jaarverslagen vorige jaren

Benieuwd naar de resultaten en cijfers van vorige jaren? Bekijk alle jaarverslagen.

Algemeen-NaarBoven