Zó voegt CZ waarde toe voor klant én maatschappij

Nederland heeft een prachtig zorgsysteem. Maar er is ook een tekort aan personeel, de zorgkosten stijgen en goede zorg is nooit af. Daarom gaat CZ verder. We lopen voorop in het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg, onder andere door zorgvernieuwing en zorginkoop.

Hoe creëren wij waarde voor onze klant en de maatschappij? Ons waardecreatiemodel laat op geïntegreerde wijze zien hoe we omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering. En hoe we tot waardecreatie komen door middel van onze ambitie, inzet en resultaten.

Bekijk hoe CZ waarde toevoegt

Meer weten over de thema’s uit ons waardecreatiemodel?

Lees ons Jaarverslag