Zó voegt CZ waarde toe voor klant én maatschappij

Nederland heeft een prachtig zorgsysteem. Maar er is ook een tekort aan personeel, de zorgkosten stijgen en goede zorg is nooit af. Daarom gaat CZ verder. We lopen voorop in het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg, onder andere door zorgvernieuwing en zorginkoop.

Hoe creëren wij waarde voor onze klant en de maatschappij? Ons waardecreatiemodel laat op geïntegreerde wijze zien hoe we omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering. En hoe we tot waardecreatie komen door middel van onze ambitie, inzet en resultaten.

img-CZ-Jaarverslag-2017-Waardecreatie

De input van CZ

Menselijk kapitaal: De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, tezamen met onze relaties en het contact dat wij hebben met individuele verzekerden, zakelijke klanten en andere stakeholders vormen het menselijk kapitaal dat onze organisatie actueel en in beweging houdt.

Intellectueel kapitaal: Onze processen, (ICT-)systemen, de opgebouwde kennis in onze organisatie en onze reputatie vormen het intellectueel kapitaal dat als fundament onder onze kernactiviteiten ligt.

Financieel kapitaal: De ontvangen premies, bijdragen en het opgebouwde eigen vermogen zijn het financieel kapitaal op basis waarvan wij invulling kunnen geven aan onze zorgplicht en maatschappelijke opdracht.

De output en impact van CZ

Betrouwbare zorgverzekeraar: Met goede verzekeringen, ons streven naar een foutloze administratie, persoonlijke dienstverlening en een zo stabiel mogelijke premie zijn wij een solide zorgverzekeraar voor de consument en het zorgveld in Nederland. Een organisatie waarop vertrouwd kan worden. Onze organisatie is gezond en het belang van verzekerden staat voorop.

Juiste zorg op het juiste moment: Wij dragen eraan bij dat verzekerden de juiste zorg op het juiste moment krijgen. Wij leveren resultaten op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van innovatie in zorg, de begeleiding van onze verzekerden naar passende zorg en de invloed die patiënten hebben op hun eigen zorgproces. Daarbij zetten wij de kennis en data die binnen onze organisatie beschikbaar zijn in voor betere zorg.

Toekomstbestendige zorg: Wij werken als inkoper van zorg aan de toekomstbestendigheid van zorg in Nederland. We hebben een visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en maken ons hard voor zorgkostenbeheersing. We zetten hier inkoopinstrumenten gericht en flexibel voor in en stimuleren zowel bij patiënt als aanbieder zorgkostenbewustzijn. We controleren de ingediende zorgnota’s op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Betekenisvolle werkgever: CZ groep is de werkgever van ruim 2.600 medewerkers. Wij bieden een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leren & ontwikkelen een belangrijke plaats innemen. Tevens investeren wij in de in- en externe arbeidsmobiliteit van collega’s. Zodat zij van waarde zijn en blijven op de arbeidsmarkt

Meer weten over de thema’s uit ons waardecreatiemodel?

Lees ons Jaaroverzicht 2018