CZ gaat voor zorg die vérder gaat

In Nederland kunnen we rekenen op goede zorg. Toch zijn er altijd dingen die nóg beter kunnen. CZ draagt hier actief aan bij.

Door kwaliteit, doelmatigheid en bereikbaarheid van zorg te verbeteren. En door zelf het initiatief te nemen. Zo helpen we bijvoorbeeld bij het opzetten van zorgnetwerken, waarin zorgaanbieders samenwerken. En organiseren en stimuleren we verbeteringen.

Maak kennis met de zorgprojecten van CZ

Digitale zorg via een tablet

Digitale zorg

CZ wil de zorg verbeteren én betaalbaar houden. Samen met zorgverleners onderzoeken we welke innovaties hieraan bijdragen. Van revalideren met een app en een polsbandje tot een angstbehandeling met een VR-bril.

Zorg verbeteren - Medicijnen

Farmacie

Soms zijn medicijnen onnodig duur. Daarom helpen we apotheken die medicijnen voor minder geld kunnen namaken. En steunen we onderzoekers die vooraf kunnen bepalen of een medicijn goed werkt bij een patiënt.

Zorg verbeteren - Expertzorg

Expertzorg bij kanker

Iemand met kanker wil dicht bij huis behandeld worden. Het liefst door de beste arts. Maar niet iedere arts heeft evenveel ervaring. Wij willen dat onze verzekerden voor hun behandeling naar experts gaan. Dichtbij waar het kan, verder weg als dat beter is.

Samenwerken met zorgverleners

Er zijn uitdagingen in de zorg: lange wachttijden, een tekort aan personeel en stijgende kosten. Daar werken we aan. We zetten samen met een aantal zorgverleners een stap extra. We vormen een duurzame coalitie en werken samen aan betere zorg.

Gepersonaliseerde zorg

De zorg in Nederland is goed. Toch krijgt niet iedere patiënt de behandeling die het best past bij zijn persoonlijke wensen en kenmerken, zoals DNA. Daar doen we iets aan. Zodat de kans op een succesvolle behandeling groter is.

Samen beslissen

Patiënten die samen met de zorgverlener een behandeling kiezen voelen zich meer betrokken, volgen de behandeling nauwkeuriger en zijn vaker tevreden. Daarom stimuleren we zorgverleners om samen beslissen te gebruiken in hun praktijk.

Naar boven