CZ gaat voor zorg die vérder gaat

In Nederland kunnen we rekenen op goede zorg. Toch zijn er altijd dingen die nóg beter kunnen. CZ draagt hier actief aan bij.

Door kwaliteit, doelmatigheid en bereikbaarheid van zorg te verbeteren. En door zelf het initiatief te nemen. Zo helpen we bijvoorbeeld bij het opzetten van zorgnetwerken, waarin zorgaanbieders samenwerken. En organiseren en stimuleren we verbeteringen.

Maak kennis met de zorgprojecten van CZ

Online zorg met E-health

CZ stimuleert e-health, omdat we zien dat er veel nieuwe technologieën zijn die de kwaliteit, doelmatigheid en bereikbaarheid van zorg kunnen verbeteren. Met zorgprofessionals kijken we hoe we e-health dichter bij de patiënt kunnen brengen.

Farmacie

Soms zijn medicijnen onnodig duur. Daarom helpen we apotheken die medicijnen voor minder geld kunnen namaken. En steunen we onderzoekers die vooraf kunnen bepalen of een medicijn goed werkt bij een patiënt.

Expertzorg bij kanker

Iemand met kanker wil dicht bij huis behandeld worden. Het liefst door de beste arts. Maar niet iedere arts heeft evenveel ervaring. Wij willen dat onze verzekerden voor hun behandeling naar experts gaan. Dichtbij waar het kan, verder weg als dat beter is.

Wondzorg

Elk jaar hebben ongeveer 400.000 mensen een wond die niet goed geneest. Bij CZ zetten we ons daarom in voor betere wondzorg. En dat werkt. Door betere samenwerking tussen zorgverleners gaan wonden zichtbaar sneller dicht.

Persoonsgerichte zorg

We willen dat onze verzekerden een persoonsgerichte behandeling krijgen. Dat noemen we ‘My best treatment’. We stemmen de zorg af op iemands persoonlijke kenmerken en wensen. De kans op een succesvolle behandeling is daardoor groter.

Dementie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Wij willen dat iedereen die leeft met dementie nu en in de toekomst kan rekenen op de juiste zorg op het juiste moment. We zetten ons daarom in voor betere samenwerking tussen zorgverleners.

Passende zorg

Zorg moet aansluiten op de behoefte van de patiënt. Maar in praktijk zien we dat het zorgaanbod vaak versnipperd is. Ook is er nog te weinig aandacht voor preventie. Daarom verbeteren we in verschillende regio’s de samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners.

Depressie

Elk jaar lijden ruim 800.000 mensen aan depressie. Dit heeft een grote impact op patiënten én hun omgeving. Daarom ondersteunen we regionale samenwerking en het gebruik van de juiste medicijnen. Bijvoorbeeld met technieken die kunnen voorspellen welke medicatie goed past bij de patiënt.

Samen Beslissen

We motiveren zorgverleners om patiënten voldoende en goede informatie te geven Zodat de patiënt de behandeling kan kiezen die het beste past. Patiënten stimuleren we op hun beurt om keuzehulpen te gebruiken en de 3 goede vragen te stellen.

Patiënten betrekken bij inkoop

Patiëntparticipatie in de praktijk

We verbeteren onze inkoop door te luisteren naar patiënten. Hoe ervaren zij deze zorg? Is het wel echt de zorg die zij willen en nodig hebben? Hiervoor betrekken we patiëntenorganisaties actief bij de inkoop van zorg. Zo maken we samen de zorg nog beter.

Meer over samenwerking met patiënten

Afspraken met zorgverleners

Afspraken met zorgverleners

Bij CZ vinden we dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Elk jaar maakt CZ opnieuw afspraken met zorgverleners die goede en betaalbare zorg leveren. Dit doen we om de beste zorg beschikbaar te maken en de premie betaalbaar te houden.

Zo houden we zorg goed en betaalbaar