Onze organisatie

Onze verzekerden, werkgevers en de overheid vertrouwen erop dat wij de zorgpremies beheren en inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. In onze organisatie waarborgen we dat onze leden voorop staan, dat er goed toezicht is op zowel het bestuur als de uitvoering van bedrijfsprocessen en dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Organogram

Organogram van CZ weergegeven middels afdelingen

Corporate Governance

CZ wil een 100 procent betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij houden ons aan geldende wet- en regelgeving en zelfopgelegde normen, zoals gedragscodes. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen.

Fraude

Voor CZ is fraude onaanvaardbaar. Het maakt de zorg onnodig duur. Daarom doen we er alles aan dit te voorkomen. Signaleren we toch fraude? Dan pakken we dat aan. Dít doet CZ tegen fraude. 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met klantgegevens, hebben strikte interne werkprocessen en nemen alle mogelijke maatregelen om de gegevens die ons zijn toevertrouwd, te beschermen. CZ besteedt aandacht aan privacyvraagstukken.

Klantonderzoek

De mening van onze verzekerden is heel belangrijk voor ons. Daarom onderzoeken wij regelmatig de tevredenheid over onze verzekeringen, service en diensten. Bij deze onderzoeken is de privacy van verzekerden gegarandeerd. Meer over klantonderzoeken.

Aandacht voor klachten

Klachten worden altijd met de grootste prioriteit behandeld door de afdeling waar die betrekking op heeft. Daarnaast registeren wij alle klachten centraal en voeren wij analyses uit om knelpunten te achterhalen en zo verbeteringen te realiseren. Is iemand het niet eens met de afhandeling van een klacht, dan kan een heroverweging worden aangevraagd bij onze afdeling Juridische Zaken. Ook kunnen verzekerden de ombudsman van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) betrekken. Meer weten?