Samen verbeteren we de inkoop van zorg

"Luisteren naar de patiënt verbetert de inkoop van zorg."

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die hij wil en nodig heeft? Dát zoeken we uit door patiëntenorganisaties actief te betrekken bij de inkoop van zorg. Zo maken we samen de zorg nog beter.

De stem van de patiënt is onmisbaar

We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. We weten namelijk zeker dat patiënten ons kunnen helpen om betere zorg in te kopen. Daarom werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Die vertegenwoordigen de stem van de patiënt.

Met welke patiëntenverenigingen werken we samen?

Helaas kunnen we niet met alle patiëntenorganisaties of patiëntenverenigingen even intensief en structureel samenwerken. Een voorwaarde is dat ze voldoen aan de toelatingscriteria van de Patiëntenfederatie Nederland, of al lid zijn. Ook zijn er andere factoren die bepalen of we organisaties actief benaderen. De belangrijkste zijn:

  • Het inkoopproces per inkoopsector
  • Programma's in het kader van zorginnovatie
  • Het doelgroepen- en speerpuntenbeleid van onze zorginkoop

Afdeling Participatie

We hebben een afdeling die ervoor zorgt dat patiëntenorganisaties structureel betrokken zijn bij het inkopen van zorg. Zodat ze ook écht invloed hebben op ons inkoopbeleid.

Dit levert onze samenwerking op

Contact