Zo betrekken we verzekerden bij de zorg

We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Door te luisteren naar onze verzekerden, kunnen we de zorg nóg beter maken.

De stem van de verzekerde is onmisbaar

Bij de inkoop van zorg luisteren we naar verzekerden en patiënten(organisaties). Zij kijken immers anders naar zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Welke zorg hebben zij nodig? En hoe gaan zij om met hun ziekte? Met deze waardevolle informatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en leven verbetert.

Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop

We gaan in gesprek met patiënten, verzekerden en ervaringsdeskundigen. Patiëntenorganisaties vertegenwoordigen de stem van de patiënt. De ledenraad vertegenwoordigt onze verzekerden (de leden).

Dit levert het op

1. De beste zorg door extra eisen aan de kwaliteit

We kopen alleen zorg in die wij goed genoeg vinden. We betrekken patiëntenorganisaties bij onze selectieve zorginkoop. Zij vertellen ons wat belangrijk is voor een goede kwaliteit van leven. Ieder jaar overleggen we met patiëntenorganisaties over de zorg die we selectief inkopen.

Met de Borstkankervereniging Nederland vulden we de CZ zorgvinder aan. Hierdoor is te zien welke ziekenhuizen keuzehulpen en andere handvatten voor persoonsgerichte zorg bij borstkanker toepassen.

2. Nieuwe (digitale) vormen van huisartsenzorg

In een onderzoek vroegen we een grote groep Nederlanders hoe zij kijken naar (de toekomst van) de huisartsenzorg. Met de resultaten zijn we aan de slag gegaan:

  • Verzekerden die geen huisarts kunnen vinden, kunnen nu ook de digitale huisarts gebruiken.
  • We zijn bezig met een proef bij 2 huisartsen om de digitale huisarts te gebruiken in hun eigen praktijk. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat Nederlanders de digitale huisarts het liefst bij hun eigen huisarts gebruiken.

Op basis van aanvullend advies van de Ledenraad besteden wij nu ook extra aandacht aan de regierol van de huisarts en de motivatie van mogelijke deelnemers.

Ook blijkt uit onderzoek dat mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van digitale zorg. Ze weten bijvoorbeeld niet welke vragen ze ook kunnen stellen aan een verpleegkundig specialist of doktersassistent. Samen met Zorgbelangorganisaties kijken we hoe we verzekerden hierover kunnen informeren.

3. Samenwerken bij het zorginkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Uit bijeenkomsten met het Landelijk Steunpunt (Mede) zeggenschap (LSR), MIND, Ypsilon en Zorgbelangorganisaties bleek dat er behoefte is aan een ‘roadmap’. Dit is een hulpmiddel dat mensen kan helpen, voordat hun behandeling begint. Of kan juist voorkomen dat ze zorg nodig hebben. Hier werken we op dit moment aan.

4. Input voor veel verschillende onderwerpen

Ook voor andere zorg hebben we naar verzekerden geluisterd. Bijvoorbeeld voor: toegang tot transgenderzorg, uitgezaaide longkanker, langer thuis wonen, dagbesteding, zorg in de regio (waaronder die van huisartsenzorg), geboortezorg, slaapapneu, ziekenvervoer, palliatieve zorg, de juiste zorg op de juiste plek, medicijnbeleid, expertzorg bij kanker, kwaliteit in beeld van de zorg bij heup- en knieartrose, een beroerte, COPD en lage rugklachten, transparantie over kwaliteit van paramedische zorg

U leest er meer over in het document 'Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop’.

Inspraak

Op welke manier, welke momenten en welke onderwerpen u inspraak kunt hebben op ons zorginkoopbeleid en in onze klantcommunicatie kunt u terugvinden in het Jaarplan Inspraak 2024. 

Wilt u als verzekerde meepraten over de onderwerpen uit het jaarplan? Stuur ons een mail.

Contact