Afspraken met zorgverleners

Bij CZ vinden we dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Elk jaar maakt CZ opnieuw afspraken met zorgverleners die goede en betaalbare zorg leveren. Dit doen we om de beste zorg beschikbaar te maken en de premie betaalbaar te houden.

We maken afspraken over de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen zorgverleners, maar ook over wachttijden en de bereikbaarheid. Ook de prijs van de behandeling en de hoeveelheid te leveren zorg zijn onderdeel van die afspraken. Voor de verschillende inkoopgebieden maken we afspraken. Zorgverleners met wie we afspraken hebben gemaakt noemen we gecontracteerde zorgverleners.

Afspraken over kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij CZ voorop bij de afspraken die we maken met zorgverleners. Voor sommige behandelingen of aandoeningen gaan we nog verder en organiseren we expertzorg of kopen we zorg selectief in: daar werken we alleen samen met gespecialiseerde zorgverleners. Hiervoor gelden specifieke kwaliteitseisen, zoals de aanwezigheid van een multidisciplinair team, of een minimaal aantal behandelingen (meer ervaring).