Duurzame coalitie: langdurige samenwerking met zorgverleners

Samen aan de slag

We werken op een vernieuwende manier samen met zorgverleners. Dat doen we in een duurzame coalitie. Samen werken we aan één doel: betere én betaalbare zorg. Normaal maken we elk jaar afspraken over de prijs en kwaliteit. In een duurzame coalitie doen we dat anders. En gaan we een stap verder.

Hoe we dit doen

We sluiten meerjarige contracten met zorgverleners zodat we niet ieder jaar hoeven te onderhandelen. Samen met de zorginstelling maken we afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid, kosten en het werkplezier van zorgmedewerkers. En we voelen ons beide verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. We zetten in op innovaties in de zorg. Maar we kijken ook naar het verbeteren van de bedrijfsprocessen van de zorginstelling.

Wat levert dat op?

Eenvoudige oogklachten laten behandelen bij optometristen in de omgeving

Huisartsen, optometristen en oogartsen werken in de regio samen, om mensen met oogklachten de juiste oogzorg te bieden. Huisartsen hebben de mogelijkheid om patiënten naar een optometrist te verwijzen, in plaats van direct naar de oogarts. Zo kunnen niet-complexe oogklachten snel én dicht bij huis worden behandeld.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis

Minder snel naar het ziekenhuis, dankzij digitaal overleg tussen de huisarts en de specialist

Digitale consultatie maakt het voor huisartsen mogelijk om op een laagdrempelige manier de expertise van een specialist in te schakelen en een vraag over een patiënt te stellen. Op die manier wordt voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis worden doorverwezen én het voorkomt onnodige telefoontjes.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis

Met behulp van “slimme pleisters”, sneller ingrijpen bij verslechtering van de situatie van patiënten

De slimme pleister meet continu de vitale functies van een patiënt die in het ziekenhuis ligt. Met behulp van deze technologie wordt een eventuele achteruitgang van een patiënt sneller gesignaleerd, zodat eerder en beter kan worden ingegrepen.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis

(Zorg)wensen rond het levenseinde worden tijdig besproken

Advance Care Planning wordt ingezet om wensen en grenzen van patiënten en naasten rond het levenseinde vooraf te bespreken en vast te leggen. Zo wordt rekening gehouden met wat een patiënt wel of juist niet meer wil, waardoor goede en passende (medische) zorg geboden kan worden.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Meer tevreden zorgmedewerkers door aandacht voor ontwikkeling

De uitstroom van zorgmedewerkers is hoog. Want zij ervaren veel werkdruk en er is weinig aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Door medewerkers een Talentontwikkelingsprogramma aan te bieden, krijgen zorgmedewerkers meer uitdaging en loopbaanperspectief. Zo blijven zij langer en met meer plezier aan het werk.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het HagaZiekenhuis

50% minder ziekenhuisopnames bij chronische darmklachten

Patiënten met chronische darmklachten kunnen voortaan chatten met een verpleegkundige of arts en online zelf hun metingen doorgeven. Als alles goed gaat, is een afspraak in het ziekenhuis niet nodig. Door het gebruik van de online coach is het aantal ziekenhuisopnames gehalveerd.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis

Parkinson patiënten hebben hun ziekte beter onder controle

De Parkinson Coach helpt patiënten om hun gezondheidssituatie in de gaten te houden. De patiënt komt meer te weten over de ziekte en kan deze beter onder controle houden.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis

Niet meer naar ziekenhuis voor het verwijderen van gips

Gips wordt vaak verwijderd in het ziekenhuis. Met flexibel kunststof gips kunnen patiënten met eenvoudige botbreuken dit zelf. En hoeven dus niet nog eens naar het ziekenhuis. Dat scheelt tijd én geld.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis

Geen wachttijd bij depressieklachten dankzij online GGZ

Mensen met depressieklachten en angststoornissen kunnen online behandeld worden. Zonder wachttijd. Ze kunnen direct aan de slag, gewoon vanuit huis. Zo kunnen we de wachtlijsten in de GGZ verkorten.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met GGZ-instelling Mentaal Beter

Minder lange wachtlijsten dankzij het Mentale Gezondheidscentrum

Mensen met psychische klachten die worden doorverwezen ontvangen binnen een week een verkennend gesprek met een professional van GGz Breburg. Vervolgens wordt in overleg met de huisarts of zorgverlener direct de best passende hulpverlening ingezet. Zo voorkomen we lange wachtlijsten.
Dit resultaat is behaald vanuit onze samenwerking met GGz Breburg

Goede ideeën delen

We delen de succesvolle initiatieven en de ervaring die we opdoen met zorgorganisaties en gebruiken deze kennis bij andere projecten in het land. Zodat we van elkaar blijven leren en de zorg in heel Nederland verder brengen. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. Nu én in de toekomst.