Dít doet CZ tegen fraude

Bij CZ vinden we fraude onaanvaardbaar. Daarom doen we er alles aan dit te voorkomen. Signaleren we toch fraude? Dan pakken we dat aan.

Wat is fraude?

Overtreedt een verzekerde, zorgverlener of derde opzettelijk een regel om er zelf financieel beter van te worden? Dan spreken we van fraude. Een paar voorbeelden van fraude zijn:

  • Een klant die een valse nota indient
  • Een zorgverlener die te veel geld declareert voor een ingreep
  • Een klant die het bedrag op een nota verandert en zo meer geld declareert

CZ doet alles tegen fraude

Voor goede zorg betalen we samen. Maar fraude maakt de zorg onnodig duur. En het is natuurlijk onaanvaardbaar. Daarom doen we er alles tegen. We voorkomen fraude waar we kunnen, sporen actief fraude op, onderzoeken meldingen en vermoedens en uiteindelijk nemen we serieuze maatregelen.

Zo pakken we fraude aan

Stap 1. Voorkomen

We maken duidelijke regels. Zodat iedereen weet wat wel én wat niet mag.

Stap 2. Opsporen

Samen met onze klanten en onze systemen controleren we of er ergens iets niet klopt.

Stap 3. Onderzoeken

Onze speciale afdeling onderzoekt meldingen en vermoedens van fraude.

Stap 4. Aanpakken

Als we fraude vaststellen, nemen we altijd passende maatregelen.

Welke maatregelen nemen we?

We wegen zorgvuldig af welke maatregelen we nemen. Dat hangt vaak af van de ernst van de situatie. Een paar mogelijke maatregelen zijn:

  • Onterechte declaraties niet vergoeden of laten terugbetalen
  • Onderzoekskosten in rekening brengen
  • Beëindigen van de zorgverzekering of de overeenkomst
  • Registreren van de fraude
  • De klant of organisatie melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Aangifte doen bij de politie

Wat kunt u doen?

Of u nu klant of zorgverlener bent, we vinden het belangrijk u te betrekken bij het opsporen van fraude. Zo kunnen onze verzekerden declaraties van zorgverleners eenvoudig controleren in Mijn CZ. En kan iedereen die fraude vermoedt dit in vertrouwen melden. Bel gewoon onze klantenservice op . Of stuur ons een e-mail.