Wat wij doen

CZ groep is een 100% zorgverzekeraar met 90 jaar ervaring. Wij bieden consumenten basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen aan. Met onze verzekeringen bieden wij onze verzekerden tijdig toegang tot goede zorg. Via inkoop sturen wij op toekomstbestendige zorg.

Jan fietst een rondje om fit te blijven

Ons zorgbeleid

Als zorgverzekeraar kopen wij voor veel verzekerden tegelijk zorg in. Hierdoor kunnen wij met zorgaanbieders afspraken maken over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Op deze manier dragen wij bij aan betere zorg in Nederland.

Lees meer over ons beleid in zorg

Onze service voor verzekerden

De kennis en ervaring die wij in huis hebben, zetten wij in om onze verzekerden zo goed mogelijk te begeleiden op het moment dat zij zorg nodig hebben. Wij helpen hen de juiste zorg te vinden en te regelen. In alles wat met hun zorgverzekering te maken heeft, zorgen wij voor service en gemak.

Innovatie in de zorg

De wereld om ons heen verandert snel. Steeds meer processen, communicatie en dienstverlening digitaliseren. Zowel in zorg als in financiële dienstverlening. Er is steeds meer informatie beschikbaar en dat levert nieuwe kennis en kansen op. Kansen om zowel zorg als dienstverlening te verbeteren.

Ons premiebeleid

Bij het berekenen van de premie hebben wij maar één doel: een stabiele premie voor onze verzekerden. Wij hebben geen winstoogmerk en zetten eventuele positieve resultaten in voor het op peil houden van de nodige reserves en een goede premie op de lange termijn.