Help uw personeel snel en doeltreffend van fysieke klachten af

Fysieke belasting is na werkstress de grootste reden van werkgerelateerd verzuim. De kosten die ermee gemoeid zijn bedragen 1,1 miljard euro per jaar. Lees hoe u medewerkers op het juiste moment, snel naar de best passende interventie leidt. En verzuim een halt toeroept.

Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Loek van Groesen

Waar hard wordt gewerkt, melden sommige mensen zich ziek met fysieke klachten. Medewerkers in de bouw, landbouw, industrie, bosbouw, visserij, zorg, vervoer en opslag lopen het grootste risico op blessures aan het bewegingsapparaat. RSI (tegenwoordig ook wel KANS) van de schouder of bovenarm, lage rugpijn en een tenniselleboog komen het meest voor. De oorzaak van verzuim is meestal een verkeerde werkhouding, onnodig zwaar tillen of het langdurig uitvoeren van dezelfde handelingen.

Helder zicht op de interventiemarkt

CZ heeft de markt van aanbieders voor interventies bij fysieke belasting in kaart gebracht en een selectie gemaakt op basis van kwaliteit, expertise en prijs. De meest effectieve interventies voor fysieke belasting hebben we ondergebracht in clusters die passen bij een bepaalde fase van de zorgreis. In preventieve zin kan dat inzicht zijn in de oorzaken van fysieke overbelasting. Curatief bijvoorbeeld fysiotherapie of een re-integratietraject.

Interventieclusters, in te zetten in een fase van de zorgreis

Interventieclusters, in te zetten in een fase van de zorgreis

 • Inzicht in fysieke belasting en belastbaarheid
 • Kennis gezond werkgedrag en leefstijl
 • Preventieve tools
 • Loopbaan ontwikkeling
 • Begeleiding fysieke vitaliteit
 • Zelfinzicht in klachten
 • Specialistische triage
 • (Begeleide) Zelfhulp
 • Ondersteuning bij mantelzorg
 • Behandeling fysieke en multidisciplinaire klachten
 • Medisch specialistische behandeling
 • Inzicht in arbeidsmogelijkheden
 • Begeleiding bij re-integratie

Infographic

Zo vindt u de juiste interventie voor fysieke belasting

Om de best passende interventie in te kunnen zetten, gaan we eerst in gesprek om te achterhalen wat er exact speelt. Dit kan via de online Interventiewijzer of telefonisch. De interventie-experts adviseren u vervolgens welke interventie het beste past, zodat uw medewerker die zorg krijgt die hij nodig heeft. Past deze effectieve aanpak bij uw organisatie en uw gezondheidsdoelstellingen?

Senior adviseur zorg en bedrijfszorg

Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Loek van Groesen

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering.
U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.

Naar boven