3 manieren om duurzame inzetbaarheid te financieren

‘Géén kroketten meer, en dat gepaf moet ook afgelopen zijn!’ Kan een HR-afdeling medewerkers direct aanspreken op hun leefstijl? Hoe ver mag dat gaan? En werkt zo’n aanpak eigenlijk wel? Steeds meer bedrijven kiezen voor een goed doortimmerd plan dat medewerkers helpt om gezonder te worden. Maar hoe financiert u zo’n initiatief?

Het verzuimcijfer in Nederland schommelt. Waar het cijfer soms historisch laag is, kan het een volgend kwartaal weer gestegen zijn. Waakzaamheid is geboden. Als HR-manager krijgt u met ontwikkelingen te maken die het risico op uitval de komende jaren vergroten:

Vergrijzing en langer doorwerken

In 2020 was 75% van de beroepsbevolking tussen de 55 en 65 jaar. Mensen moeten bovendien langer doorwerken. Dat betekent een groter risico op gezondheidsklachten.

Ongezonde leefstijl

Verder is de ongezonde leefstijl van mensen een factor om rekening mee te houden. 55% van de volwassenen is te zwaar en 50% beweegt niet genoeg.

Toenemende stressklachten

Steeds meer mantelzorgers en een groeiend aantal jongeren lopen rond met stressklachten. En het effect van de corona-epidemie is nog lang niet zichtbaar. Zeker als het gaat om gevolgen die de pandemie heeft voor langdurige nazorgtrajecten. Naast deze ontwikkelingen trekt de overheid zich steeds verder terug. Uw verantwoordelijkheid voor en belang bij de gezondheid en inzetbaarheid van uw medewerkers neemt hierdoor alleen maar toe.

Tijd voor inspirerende initiatieven

Duurzame inzetbaarheid is een verzameling complexe vraagstukken die vroeg of laat om aandacht vragen. Steeds meer HR-managers houden zich er inmiddels actief mee bezig. Met ondersteuning van externe specialisten worden inspirerende initiatieven gelanceerd. Die variëren van intensieve gezondheidsprogramma’s met leefstijlcoaching tot online leermodules om werkstress te verminderen en burn-out te voorkomen.

Geld als struikelblok

Hoewel de overheid duurzame inzetbaarheid stimuleert, is geld voor veel bedrijven een struikelblok. Niet elke onderneming kan zomaar budget vrijmaken om externe experts of coaches in te huren die een onderwerp als gezondheid invulling geven op de werkvloer. Toch kunt u deze uitdaging overwinnen. Een goed gezondheidsplan hoeft niet per se veel te kosten. Er zijn verschillende manieren om uw initiatieven te financieren en betaalbaar te maken. En zo een bijdrage te leveren aan duurzame inzetbaarheid.

Wat zijn uw opties?

  1. Gebruik de collectieve ziektekostenverzekering
    Ontdubbeling van zorgkosten is het grote financiële voordeel van een collectieve zorgverzekering. Als werkgever kunt u een preventief onderzoek inzetten via een van de aanbieders die CZ hiervoor gecontracteerd heeft. Heeft uw werknemer een collectieve aanvullende verzekering van CZ? Dan kunt u (een deel van) de kosten hierop declareren, als uw werknemer hiervoor toestemming geeft.

  2. Zet uw werkgeverszorgverzekering in
    Heeft u ook een werkgeverszorgverzekering? Bijvoorbeeld een verzekering die de kosten van interventies dekt om dreigend lang verzuim van uw medewerker te beperken? En die dure behandeltrajecten vergoedt die niet onder de zorgverzekering vallen, maar waarvan uw medewerker wel snel herstelt? Dan kunt u ook een waardevolle kostenbesparing realiseren door deze verzekering als financieringsbron te gebruiken.

  3. Spreek uw inzetbaarheidsbudget aan
    Op het gebied van gezondheid stellen verzekeraars soms inzetbaarheidsbudgetten beschikbaar. Dit zijn budgetten die u kunt inzetten om samen met uw zorgverzekeraar aan de gezondheid van uw medewerkers te werken. Zo kunt u een inzetbaarheidsbudget gebruiken om preventieve interventies op organisatie- en groepsniveau in te zetten.

Samenvattend

Er zijn diverse mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid een boost te geven. Als u nu met een projectplan rondloopt dat u wilt verwezenlijken, dan is uw zorgverzekeraar een aantrekkelijke optie. U kunt vrijblijvend sparren met onze adviseurs zorg en bedrijfszorg. Die investering is voor onze rekening. Zo ligt duurzame inzetbaarheid direct binnen handbereik, waardoor u uw medewerkers gezond, vitaal en productief kunt houden.

Loek van Groesen
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.