Hoe DSV met een integraal gezondheidsplan de duurzame inzetbaarheid verbetert

Warehousing is specifiek werk. De HR-directeur van DSV Solutions zag de noodzaak van het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en wilde iets doen aan het ziekteverzuim. Het resultaat? Een kant en klaar plan om duurzame inzetbaarheid vorm te geven in het bedrijf.

Kom in gesprek

Datum: 26 juni 2017 - Leestijd: 6 minuten

Sense of urgency

HR-directeur, Marieke de Rouw-Bulkmans, voelde een ‘sense of urgency’. Vooral door de toenemende gemiddelde leeftijd en veranderende eisen aan het werk was een effectieve aanpak nodig om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren . Daarom nodigde ze de bedrijfszorgspecialist en accountmanager van CZ uit om over een oplossing te praten. DSV had CZ net verkozen tot haar nieuwe collectieve zorgverzekeraar. CZ’s kijk op bedrijfszorg sprak Marieke enorm aan.

Onderzoek op de werkvloer

Tijdens het gesprek gaf CZ meteen al aan dat een eenzijdige focus op verzuim geen oplossing biedt. Om het probleem te tackelen is een alomvattende visie op gezondheid en vitaliteit nodig. En die visie moet worden geconcretiseerd in een plan van aanpak. “Maar om zo’n plan te kunnen opstellen moet je eerst onderzoek doen naar de redenen van het verzuim”, zegt Niels Kruijzen, accountmanager bij CZ. “Ik vind het heel gaaf dat Marieke onze specialisten de ruimte gaf om alle beschikbare rapporten te lezen en de directie en medewerkers te interviewen. Zo kregen we goed inzicht in de werkzaamheden en de gezondheid van het personeel.” 

De aanwezigheid op de werkvloer maakte bovendien iets los in de organisatie. De directie raakte geïnteresseerd, de ondernemingsraad spitste de oren en de medewerkers wilden meedenken over de manier waarop hun werk efficiënter en gezonder kon worden georganiseerd.

Het resultaat: draagvlak voor verandering

De conclusies van het projectmatige onderzoek bezorgden de HR-directeur scherp inzicht in de problematiek. Het plan dat CZ opleverde bevatte ook nog vijf praktische adviezen, die nadere invulling verdienen. Met behulp van de inzichten, argumenten en adviezen bleek Marieke in staat om duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda te krijgen en breder met duurzame inzetbaarheid aan de gang te gaan. “Ze wilde een ‘go’ en die heeft ze gekregen.” 

Gezondheid staat nu op het netvlies bij de mensen van DSV Solutions. In samenspraak met de bedrijfszorgspecialist van CZ ontwikkelt Marieke nu een driejarenplan, waarin de impact van het werk op medewerkers centraal staat. In dit plan nemen de zorgpaden werkstress en fysieke arbeidsbelasting een voorname plaats in. Via de zorgpaden wordt duidelijk waar problemen liggen, wat de oorzaken zijn en welke interventies je kunt inzetten om bewezen resultaat te boeken. “Het is nu zaak om investeringsbereidheid te ontwikkelen, zegt Niels. “Hoeveel wil de directie vrijmaken en op welke elementen zetten we in? Wat biedt het meeste rendement?”

Nauwe samenwerking leidt tot betere gezondheid

De samenwerking tussen CZ en DSV verdiept zich. De CZ Interventie Experts zullen leidinggevenden en medewerkers wegwijs maken in de interventies en de mogelijke financiering van deze activiteiten. Effectiviteit staat voorop. Daarom hebben Niels en Marieke ook een test gedaan met de KOBA-DI tool van TNO. De naam van de tool staat voor Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheid en laat zien hoe bedrijven de verminderde productiviteit van medewerkers te lijf kunnen gaan.

“KOBA-DI richt zich op verspilling en verspillingsreductie. Met behulp van de tool zie je wat het kan opleveren als je investeert in zaken als leiding geven, voortgangsgesprekken en de juiste interventies inzetten. De tool geeft in euro’s aan wat je bespaart. Het is een prima middel om de investeringsbereidheid van een organisatie verder te ontwikkelen.”

Een goed resultaat zit ook in kleine dingen

Wat begon als een vraag hoe te werken aan duurzame inzetbaarheid is uitgemond in een alomvattend plan waarin de inzetbaarheid en gezondheid van medewerkers centraal staat. Met de KOBA-DI Tool als scherprechter wijst alles erop dat het verzuim op langere termijn zal dalen en de productiviteit van medewerkers in de warehousing zal toenemen. 

“Om de inzetbaarheid te vergroten, hoef je echt niet alleen maar grote, zware beslissingen te nemen”, wil Niels nog gezegd hebben. “Wanneer een orderpicker zegt dat hij een goed stanleymes nodig heeft om verpakkingen open te snijden, faciliteer hem dan, zodat zijn frustratie wegebt en hij met plezier zijn werk kan doen. Daar wordt hij productiever van. Kleine oplossingen maken soms een wereld van verschil.”

Gesprek over fysieke belasting?

Bent u geïnteresseerd in wat CZ voor u kan betekenen? Of wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw vraagstuk?

Kom in gesprek
Werkstress verlagen
Niels Kruijzen
Adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik vind het heerlijk om organisaties en hun medewerkers vanuit hun unieke behoeften te motiveren en inspireren om werk te maken van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Ik adem beweging. Stilstand is voor mij geen optie. In het weekend ga ik dan ook graag op pad met mijn mountainbike.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in