Waarom aanvullende verzekeringen van medewerkers goed zijn voor een bedrijf

Een exploitant van verschillende horecabedrijven kreeg regelmatig van uitgevallen medewerkers te horen dat ze de fysiotherapeut niet konden betalen. Gewoon, omdat ze niet aanvullend verzekerd waren. Ze wilden heus werken aan een spoedig herstel, maar dan moest het bedrijf de fysio betalen. Best schrijnend natuurlijk.

Het ontbreken van een aanvullende verzekering zien we steeds meer

We spreken steeds vaker bedrijven waar werknemers alleen een basisverzekering hebben. Zij zijn bij ziekte dus vaak langer dan nodig niet inzetbaar. De privé beslissingen van werknemers hebben soms vervelende gevolgen voor werkgevers. Niet alleen qua inzetbaarheid, maar ook in financieel opzicht. Welke bedragen er precies mee gemoeid zijn is lastig te zeggen. Door de bank genomen kost een verzuimende werknemer een bedrijf € 256 per dag en daar is vervanging van de medewerker niet in meegerekend. Voor elk bedrijf ligt dat anders.

In 2009 was 10% van de verzekerden niet aanvullend verzekerd, in 2015 is dat opgelopen naar 16%. De stijging loopt parallel met de premiestijging van de basisverzekering. In 2006 bedroeg de gemiddelde premie nog ruim € 1.050 per jaar, in 2015 betalen mensen € 1.195. Op Prinsjesdag bleek dat het kabinet ook volgend jaar een premiestijging verwacht. VWS gaat uit van premie van € 1.288 in 2016, een stijging van meer dan 7%. Gezien de ontwikkeling van de zorgkosten is de verwachte premiestijging goed te verklaren, maar feit blijft dat de continue prijsverhoging ervoor zorgt dat verzekerden naar manieren zoeken om op hun algehele zorgverzekering te besparen.

Dus:

  • sluiten ze geen aanvullende verzekering af, of
  • mijden ze zorg zodat ze geen eigen risico hoeven betalen.

Het verplichte eigen risico stijgt in 2020 naar € 385. Omdat veel mensen niet precies weten welke zorg onder het eigen risico valt, of omdat ze het geld niet hebben, stellen ze hun zorgvraag uit. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar de huisarts, omdat ze ten onrechte denken dat het hen geld gaat kosten.

De exploitant van de horecabedrijven had de pech dat hij te maken kreeg met een aantal uitvallers die wegens gebrek aan financiële middelen geen aanvullende verzekering hadden afgesloten. Hij werd echt voor het blok gezet. En veel mogelijkheden had hij niet. Een werknemer die niet inzetbaar is kost gewoon geld omdat hij a. niet productief is en b. zijn salaris gewoon doorloopt. Die kosten liggen hoger dan het uurtarief van de fysiotherapeut. Dus besloot hij de behandelingen van de niet aanvullend verzekerde werknemers uit eigen zak te betalen, zodat ze weer eerder inzetbaar zouden zijn.

Wat kunt u doen om het tij te keren?

Informeren

Heldere informatie doet wonderen. HR-afdelingen kunnen medewerkers bijvoorbeeld duidelijkheid verschaffen rondom het eigen risico. Dat voorkomt misverstanden. Verder blijken mensen gevoelig voor de kosten die met verzuim gemoeid zijn. Open en eerlijke informatie kan de keuzes van medewerkers positief beïnvloeden. 

Hoe zit dat nou met het eigen risico?

Collectief verzekeren

Bedrijven die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten, blijken minder last te hebben van zorguitstellers. Dankzij een collectiviteit krijgen medewerkers korting op hun basis- en aanvullende verzekering. 89% sluit ook een aanvullende verzekering af. U kunt uw medewerkers eventueel ook via een maandelijkse toelage stimuleren om een aanvullende verzekering af te sluiten. 

Laat de collectieve ziektekostenverzekering voor u werken

Afdekken van financiële risico’s

Veel verzekeraars bieden speciale werkgeversverzekeringen aan die financiële risico’s verminderen. Zo dekt een interventieverzekering de kosten van specifieke, dure behandelingen, die niet onder de zorgverzekering van uw werknemers vallen. Bedrijfsfysiotherapie bijvoorbeeld.

Het nut van werkgeversverzekeringen