Verzuimbeleid

Wat is een ziekteverzuimbeleid?

In het verzuimbeleid staat wat de werkgever en medewerker moeten doen bij ziekmelding. Het ziekteverzuimbeleid regelt het ziekteverzuim van registratie en begeleiding van de zieke tot re-integratie en het voorkomen van ziekteverzuim.

Bekijk de oplossingen voor uw bedrijf

Het verzuimbeleid maakt duidelijk:

 • hoe u als werkgever omgaat met ziekte en verzuim
 • welke procedures werkgever en medewerker moeten volgen
 • welke middelen leidinggevenden kunnen gebruiken
 • wat de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevende zijn
 • welke externe deskundigen er ingeschakeld kunnen worden

Het verzuimbeleid moet passen bij het algemene bedrijfs- en personeelsbeleid. Wilt u de werkdruk verminderen, dan is het niet handig als u in het beloningsbeleid bonussen voor overwerk opneemt.

Meer over het verzuimprotocol

In het verzuimprotocol staan de verantwoordelijkheden van werkgever en medewerker bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. De onderdelen van de Wet verbetering poortwachter vormen de basis voor het verzuimprotocol. Het is ook handig om de afspraken die u heeft gemaakt met uw arbodienst of bedrijfsarts op te nemen in het verzuimprotocol.

Verder kunt u het verzuimprotocol naar eigen inzicht aanvullen met andere onderdelen, bijvoorbeeld:

 • Regels rondom ziekmelding:
  hoe laat en waar meldt een medewerker zich ziek op de eerste ziektedag? En welke informatie heb je nodig voor de ziekmelding?
 • Bereikbaarheid:
  waar en hoe is de medewerker bereikbaar tijdens zijn ziekte.
 • Rechten en plichten:
  wat moet een medewerker doen om te re-integreren, welke initiatieven moet hij zelf ondernemen hiervoor en welke zijn verplicht?
 • Contact:
  hoe houdt de werkgever contact met de medewerker en op welke momenten?
 • Probleemanalyse:
  binnen 6 weken na eerste ziekmelding, maakt de arbodienst een probleemanalyse met advies over het hervatten van werk.
 • Plan van aanpak:
  op basis van de probleemanalyse maken werkgever en medewerker een plan van aanpak.

Ziekteverzuimbegeleiding

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers te begeleiden bij het herstel van ziekte. Maar ook verzuimpreventie hoort bij een goede ziekteverzuimbegeleiding. De meeste regels rondom verzuimbegeleiding staan in de Wet verbetering poortwachter.

Uw arbodienst of bedrijfsarts kan u helpen bij uw verzuimbegeleiding, bijvoorbeeld door advies te geven over aangepast werk of door op te treden als mediator. Ook de adviseurs van CZ helpen u graag bij het verminderen van verzuim.

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering. U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.