In 7 stappen naar een visie op werk en mantelzorg

Het aantal mantelzorgers onder werknemers neemt toe. En daarmee de kans op verzuim en productieverlies. De meeste bedrijven hebben nog geen visie op werk en mantelzorg ontwikkeld. Met deze 7 stappen kunt u uw directie helpen om dat wél te doen.

Kom in gesprek

Datum: 12 oktober 2020 - Leestijd: 8 minuten

Mantelzorg is een relatief ‘onzichtbaar’ onderwerp. Directies beschouwen het niet als probleem. Voor HR is mantelzorg echter een toenemende bron van zorg. Het medewerkersbestand vergrijst en de ervaring leert dat vooral ouderen (en vrouwen) mantelzorg verlenen. De ontwikkeling vraagt om een heldere visie. Met als cruciale vraag: welke rol gaat uw bedrijf spelen? Wilt u het predicaat ‘mantelzorgvriendelijk’ behalen of steunt u uw medewerkers door uw rechten en plichten na te leven?

De criteria van een mantelzorgvriendelijke organisatie:

  • U weet wat mantelzorg is.

  • U hecht belang aan een goede werk-privébalans, ook van uw mantelzorgers.

  • U bent bekend met de regelingen en faciliteiten die de combinatie werk en mantelzorg optimaliseren.

  • U weet wanneer hier gebruik van kan worden gemaakt.

  • Het thema is bespreekbaar in het team of op de afdeling.

  • Er heerst een open cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om erover te praten.

  • De kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn, zijn van toepassing.

  • Leidinggevenden en mantelzorgers zoeken samen naar maatwerkoplossingen.


Aan de hand van de volgende zeven stappen scherpt u uw mening aan en komt u beslagen ten ijs als u met uw directie het gesprek over werk en mantelzorg aangaat. De stappen bieden u bovendien houvast wanneer u samen met uw directie een visie en beleid gaat formuleren.

Stap 1. Schets de situatie

Wat is mantelzorg? Hoeveel mensen combineren werk en zorg? Wat is de impact op de werkvloer? Begin met een situatieschets… Waar hebben we het over? En hoe vertaalt zich dit onderwerp naar de eigen organisatie.

Bekijk de infographic ‘Mantelzorg in Nederland’

Stap 2. Maak het probleem zichtbaar

Mantelzorg voelt niet als probleem, maar voor een groeiend aantal werkgevers is het wel degelijk een bron van zorg. Intense mantelzorg kan leiden tot kwesties als werkstress, lichamelijke klachten en verzuim.

Stap 3. Zoom in op de eigen organisatie

De mate waarin een werkgever zich zorgen moet maken over mantelzorg, hangt vooral af van de opbouw en de gezondheid van uw personeel. 1 op de 5 werknemers levert mantelzorg. De meeste mantelzorgers zijn ouder dan 45 en vrouw. Check bij de leidinggevenden in uw organisatie wat er leeft. Zij weten vaak welke medewerkers mantelzorg verlenen en hoe ze functioneren. Hoe zit dat bij uw organisatie?

Bereken hoeveel mantelzorgers uw bedrijf telt

Stap 4. Maak het persoonlijk

Een persoonlijk verhaal is overtuigender dan feiten. Om uw directie te helpen een visie op mantelzorg te ontwikkelen, is het slim om het verhaal op te tekenen van een mantelzorger in uw bedrijf. Hoe beleeft ze haar dubbele baan? Waar loopt ze tegenaan? Voorziet ze problemen? Waar is ze bij gebaat? Hoe kan het bedrijf haar helpen?

Stap 5. Leer van andere bedrijven

Hoe denken andere bedrijven over mantelzorg? Hoe gaan zij om met medewerkers die mantelzorg verlenen. Zulke verhalen zijn inspirerend vergelijkingsmateriaal die uw directie zullen overtuigen om ‘ja’ te zeggen tegen uw beleidsvoorstel. Lees ook:

Onderzoek GfK: ‘Bedrijven reageren verdeeld op het thema mantelzorg’

Stap 6. Bepaal welke visie bij de organisatie past

Wat wilt en kunt u voor mantelzorgers betekenen? Wat voor soort bedrijf wilt u zijn? Feitelijk zijn er twee mogelijkheden:

  1. Uw bedrijf steunt mantelzorgers zoveel als mogelijk. U investeert in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en faciliteert flexibele werktijden en thuiswerken.

  2. Uw organisatie leeft de wettelijke verplichtingen na, zoals verlofregelingen.

Lees over de visie die Bedrijfszorgspecialist Niels Kruijzen van CZ heeft op mantelzorg

Stap 7. Zet visie om in een beleidsvoorstel

Na de visie is het tijd voor beleid. Zodra je als HR-manager of leidinggevende weet hoe jouw bedrijf een mantelzorger ondersteunt, wordt praten met die mantelzorger een stuk makkelijker. Mantelzorg is primair een verantwoordelijkheid van de werknemer en relevant voor de werkgever. De mantelzorger voert de regie over zijn inzetbaarheid en de zorg-werk-balans. De werkgever geeft aandacht, faciliteert, is flexibel en helpt waar nodig.

De whitepaper ‘Mantelzorg en werk’ biedt handvatten voor het ontwikkelen van een beleidsvoorstel

Kom in gesprek

De zeven stappen helpen u om samen met uw directie een visie op mantelzorg te formuleren en beleid te ontwikkelen. Wilt u tussentijds nog van gedachten wisselen over de rol die uw organisatie moet innemen? Heeft u meer uitleg nodig? CZ denkt graag met u mee.

Kom in gesprek
Niels Kruijzen
Adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik vind het heerlijk om organisaties en hun medewerkers vanuit hun unieke behoeften te motiveren en inspireren om werk te maken van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Ik adem beweging. Stilstand is voor mij geen optie. In het weekend ga ik dan ook graag op pad met mijn mountainbike.

Meer weten

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in