7 oplossingen voor gehoorproblemen

Gehoorschade en gehoorverlies zijn niet te genezen. Maar dat betekent niet dat werkgevers erin moeten berusten. Er zijn 7 manieren om de impact van gehoorproblemen in uw organisatie zo klein mogelijk te houden.

De 4 G's

Op de pagina gehoorschade is niet te genezen, wél te voorkomen gaat een expert van HearingCoach, een organisatie gericht op preventie van gehoorschade onder andere op de werkvloer, uitgebreid in op gehoorproblemen op het werk. Zij introduceert onder meer de vier G’s: geluid in kaart brengen, gehoortesten afnemen, gehoorbescherming aanbieden en gedrag beïnvloeden.

Wanneer het gehoor ondanks preventieve maatregelen toch beschadigd raakt, breekt een nieuwe fase in de zorgreis van medewerkers en werkgevers aan. Wat kunnen bedrijven dan doen om de gevolgen van gehoorproblemen op het werk zo klein mogelijk te houden?

1. Gehoorproblemen begrijpen

Werkgevers, HR-adviseurs, gezondheidsmanagers, arbodiensten en bedrijfsartsen weten vaak veel van werkplekken, stress en fysieke arbeidsbelasting. Maar gehoorproblemen zijn een ander verhaal. In de meeste organisaties ontbreekt het aan kennis. De whitepaper Gehoorproblemen op het werk biedt waardevolle inzichten. Begrip is het begin van een oplossing.

2. Haal het uit de taboesfeer

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen een gehoorprobleem. De kans dat een van uw medewerkers ermee kampt is aanzienlijk. Maar de kans dat een medewerker openlijk zijn probleem op tafel legt, is minimaal. Daarmee loopt u, stilzwijgend, het risico van verzuim, verlies van productiviteit en een verhoogde kans op een (werk)ongeval. Door een eenvoudige vragenlijst onder uw personeel te verspreiden, of een gehoortest op te nemen in een Preventief Medisch Onderzoek bent u in staat om een analyse van het probleem te maken. U maakt bovenal het onderwerp bespreekbaar. Dit is belangrijk, want de praktijk leert dat mensen met een gehoorprobleem openhartiger zijn als het onderwerp door anderen ter sprake wordt gebracht en er geen taboe meer op rust.

3. Laat ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen

Er zijn maar weinig mensen die uit eigen beweging maatregelen nemen om hun gehoorschade niet nog erger te laten worden. Pas als ze de noodzaak zien, ondernemen ze actie en laten ze hun gehoor testen. Door iemand een verhaal te laten vertellen over iets dat hij echt heeft meegemaakt, kun je het gedrag van medewerkers beïnvloeden. Dat kan een getuigenis van iemand binnen het bedrijf zijn of van een externe. Laat de ervaringsdeskundige maar eens vertellen dat hij een ongeluk heeft veroorzaakt omdat hij iets niets hoorde, doorreed met zijn heftruck en iemand aanreed. Laat iemand maar vertellen dat door zijn toedoen een patiënt bijna het leven liet, omdat ze niet hoorde dat ze werd opgepiept, aangezien ze de radio hard moest aanzetten om de nieuwslezer te verstaan. Mensen zijn zich lang niet altijd bewust van aanwezige gehoorschade. Ze voelen dus ook geen noodzaak om maatregelen te nemen. Persoonlijke verhalen van collega’s of lotgenoten kunnen hen de ogen openen.

4. Achterhaal de ware oorzaak van het probleem

Stress, vermoeidheid of concentratieverlies zijn geen gehoorproblemen. Maar ze kunnen er wel mee te maken hebben. Medewerkers melden zich vaak ziek vanwege psychische klachten, waarvan de oorzaak vaak niet 1,2,3 duidelijk is. Mensen met gehoorproblemen verzuimen drie keer meer dan mensen zonder gehoorproblemen. Ze geven vaak aan dat ze vermoeid zijn, gestrest of zich niet kunnen concentreren. Hun gehoorproblemen noemen ze vrijwel nooit. Daarom blijft het de moeite waard om door te vragen en het probleem achter het probleem te achterhalen. Wanneer werkgever en werknemers de ware oorzaak van de klachten hebben achterhaald, kan een passende interventie worden ingezet.

5. Coaching bij tinnitus (en andere gehoorproblemen)

Lawaaischade is de belangrijkste oorzaak van gehoorproblemen. Tinnitus is een goede tweede. Oorsuizen kan het leven van mensen volledig beheersen. “Tinnitus dreef me bijna tot waanzin”, zei TLC-presentator Fred van Leer (AD.nl, 2016). Tijdens een vuurwerkshow viel hij flauw door de harde knallen. Fred vertelde toen dat hij al een aantal jaar last heeft van tinnitus en dat de piep in zijn oren ineens zo extreem hard werd dat hij van zijn stokje ging.

Tinnitus-coaches leren mensen om hun oorsuizingen te accepteren en hun gedrag aan hun beperking aan te passen. Zo kan werken met een koptelefoon waar zachte, rustige muziek de suizing verdringt, heel effectief zijn. Overigens bestaan er ook coachingtrajecten voor mensen met andere gehoorproblemen.

6. Rust op het werk

Mensen zijn productiever als ze geconcentreerd kunnen werken. Voor mensen met gehoorproblemen zijn achtergrondgeluiden en geroezemoes vreselijk hinderlijk. De ergernis beïnvloedt hun hartslag, bloeddruk en ademhaling, met hoofdpijn, stress en slapeloosheid als gevolg. Er zijn heel veel oplossingen voor dit probleem. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geluiddempende maatregelen nemen en akoestische materialen in het interieur verwerken. Samen met architecten kan worden gekeken naar galmende ruimten en van een aantal bedrijven is bekend dat ze met hun medewerkers afspraken hebben gemaakt om geluidsoverlast op afdelingen terug te dringen. Focuskamers geven medewerkers de kans om in alle rust te werken of met elkaar te overleggen.

‘Geluidshinder kan ziekmakend zijn. Het kan een verhogend effect hebben op je hartslag, bloeddruk en ademhaling, en beïnvloedt je gemoedstoestand. Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, stress en slapeloosheid. Binnen VodafoneZiggo hebben we geluiddempende maatregelen getroffen. We maken gebruik van akoestische materialen in het interieur en hebben gedragsafspraken gemaakt over geluidsoverlast op de afdelingen. Ook hebben we focusrooms gecreëerd om rustig te kunnen werken.’
Esther van Adelberg, HR Specialist Health, Safety & Wellbeing (HSW)/Hoofd BHV bij VodafoneZiggo

7. Kies voor effectieve interventies

In de markt lopen interventies uiteen van online gehoortesten tot gehoorbescherming en van groepstrainingen tot individuele begeleidingstrajecten als ‘leren omgaan met gehoorverlies’. Dankzij het ruime aanbod is altijd een passende oplossing voorhanden. Onze adviseurs ondersteunen werkgevers met advies. Uitgangspunt is dat de geboden oplossing bij de persoon en de situatie past. In menselijk maar ook in financieel opzicht. Een effectieve interventie is en blijft maatwerk.

Gehoorproblemen verdienen de volle aandacht van werkgevers en werknemers. De risico’s die ermee gepaard gaan zijn te groot om er geen acht op te slaan. Idealiter wordt gehoorbescherming een gewoonte, zoals tandenpoetsen een gewoonte is. Dat is een uitdaging. Want in tegenstelling tot ouders die hun kinderen dag in dag uit vertellen dat ze twee keer per dag hun tanden moeten poetsen, is er vrijwel niemand die, dag in dag uit, tegen een ander zegt dat hij gehoorbescherming moet dragen als hij bloot wordt gesteld aan schadelijk geluid. Wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. Dit is een begin.

Direct aan de slag met interventies op maat

Ga direct aan de slag met gehoor op de werkvloer en neem contact op met één van onze experts.