Over gehoorproblemen hoor je zelden iets

Gehoorproblemen zijn een onderbelicht thema in organisaties. Werknemers praten er niet over en voor werkgevers is de impact onduidelijk. Misschien zijn de gevolgen van gehoorproblemen daarom wel groter dan gedacht. Werknemers met gehoorproblemen hebben meer kans op ongevallen, verzuimen vaker en boeten in aan productiviteit. De schade voor werkgevers loopt in de miljarden.

Mijn collega meldde zich ziek

Ik had ooit een collega die moeite had om gesprekken te volgen. Het begon onschuldig. Dan vroeg hij of ik dat woord nog eens kon herhalen. Maar gaandeweg werden de problemen groter en miste hij hele flarden van gesprekken. Daardoor had hij geen idee wat er op detailniveau in meetings was besproken. Hij miste niet alleen de essentie van het gesprek, maar ook de kern van de koerswijziging die we doormaakten. Na verloop van tijd hoorde hij zo slecht dat hij de connectie met ons team verloor en de veranderingen, die elkaar snel opvolgden, niet meer kon bijbenen. De stress die dat teweegbracht kon hij niet aan. Hij meldde zich ziek en ging later ook op zoek naar ander werk.

Als je de verzuimcijfers nader bestudeert, zie je dat mensen met gehoorschade zich veel vaker ziekmelden dan mensen zonder gehoorschade. Ze noemen alleen gehoorproblemen zelden als oorzaak. Ze verzuimen wegens vermoeidheid, stress en burn-out.

Gehoorproblemen vroegtijdig signaleren en bespreken

Eén op de 15 werknemers in Nederland heeft een gehoorprobleem. De risico’s die ze lopen zijn niet te onderschatten. Daarom is het zo belangrijk dat gehoorproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Maar hoe doe je dat? Werknemers camoufleren hun gehoorverlies zoveel ze kunnen. Mensen die een gehoorapparaat nodig hebben stellen het gemiddeld zeven jaar uit. Hoe maak je het dan toch bespreekbaar?

Bewustzijn, inzicht en begrip vormen het begin van de oplossing. In mijn dagelijkse praktijk als adviseur zorg en bedrijfszorg zie ik dit besef vaak ontbreken. De meeste werkgevers weten weinig van gehoorproblemen als slechthorendheid en tinnitus (oorsuizen). Het thema staat niet op hun radar. Samen met werkgevers probeer ik daarom de urgentie te achterhalen en bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door vragen over het gehoor op te nemen in een preventief medisch onderzoek, zodat je weet welke risico’s in jouw organisatie spelen.

Gehoorproblemen ontstaan meestal niet van de een op de andere dag. Het is een proces. Inzicht in het verloop van dit proces maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen en (ernstig) gehoorverlies vroegtijdig te voorkomen of beperken.

Gehoorschade is de meeste geregistreerde beroepsziekte van Nederland.

Oplossingen zijn voorhanden: maak er gebruik van

Binnen mijn afdeling hebben we ons tot doel gesteld om werkgevers hierbij zoveel mogelijk te helpen. Om vervolgens de juiste (preventieve) maatregelen in te zetten, is kennis van het interventieaanbod vereist. Welke aanbieders zijn er en op welk specialisme onderscheiden zij zich? Hiervoor is de markt geanalyseerd en zijn de meest effectieve gehoorinterventies geselecteerd waar werkgevers en hun medewerkers op groepsniveau of individueel gebruik van kunnen maken. Onze experts hebben inzicht in de werking en timing van een interventie en in de kosten én de financiering ervan. Zij weten of een werknemer gebaat is bij een preventieve screening of misschien een coach nodig heeft die hem leert omgaan met oorsuizen.

Graag ga ik met werkgevers in gesprek over de gevolgen van gehoorschade en help ik hen dit met hun medewerkers bespreekbaar te maken.

Stuur mij een e-mail
Aukje Rekkers-Staal
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik adviseer bedrijven over verzuim, gezondheidsmanagement en zorgcollectiviteiten. Mijn aanpak is maatwerk. Heeft u vragen over het verminderen van ziekteverzuim en onze aanpak van bedrijfszorg? Ik help u graag. Neem gerust contact met mij op.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in