Toelichting op het toestemmingsformulier wachtlijstbemiddeling

Ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben voor sommige behandelingen lange wachtlijsten. Bij wachtlijstbemiddeling kijken we eerst naar uw wensen. Wat vindt u een redelijke wachttijd? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling elders? Daarna bespreken we met u de mogelijkheden. Misschien kunt u eerder terecht buiten uw regio. Of zelfs in het buitenland. Bij een snellere optie maken we meteen een afspraak voor een behandeling. U heeft te allen tijde zelf keuze in uw zorgverlener. De CZ Interventie Expert zal de opties met u bespreken.

Toestemming

Als u uitdrukkelijke toestemming geeft aan de CZ interventie Expert, dan geeft u akkoord op de onderstaande onderdelen.

1. Aanmelden voor wachtlijstbemiddeling

De CZ Interventie Expert gaat met uw uitdrukkelijke toestemming over tot wachtlijstbemiddeling, zodat de wachttijd voor uw behandeling mogelijk verkort kan worden. U geeft de CZ Interventie Expert gelijktijdig uitdrukkelijk toestemming om, ten behoeve van wachtlijstbemiddeling, uw persoonlijke gegevens, waaronder ook gezondheidsgegevens, te gebruiken en te verwerken.

Het gaat om de volgende gegevens en deze gegevens zullen wij altijd bij u zelf opvragen.

  • naw-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • aard van uw klachten
  • naam zorgverlener bij wie u onder behandeling bent
  • soort behandeling waarvoor u op een wachtlijst staat

Aan de wachtlijstbemiddeling zijn voor u geen kosten verbonden.

Aan de hand van bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij bepalen bij welke zorgverlener u op de wachtlijst staat voor welke soort behandeling. De CZ Interventie Expert zal navraag doen bij de zorgverlener bij wie u op de wachtlijst staat naar de mogelijkheden van bespoediging van de behandeling. In de communicatie met uw huidige zorgverlener wisselt de CZ Interventie Expert uw persoonsgegevens uit met uw zorgverlener. Indien bespoediging van de behandeling niet mogelijk blijkt, zal de CZ Interventie Expert, in overleg met u, een andere geschikte zorgverlener benaderen om een snellere start van de behandeling te realiseren. Ook in de communicatie met een andere zorgverlener wisselt de CZ Interventie Expert uw persoonsgegevens uit met deze zorgverlener.

2. Delen van noodzakelijke gegevens met uw werkgever

Ten behoeve van de wachtlijstbemiddeling zal enkel het resultaat van de wachtlijstbemiddeling met uw werkgever worden gedeeld. Gezondheidsgegevens zullen niet met uw werkgever worden gedeeld. Indien u geen toestemming wenst te geven voor de wachtlijstbemiddeling via de CZ Interventie Expert (of als u geen toestemming wenst te geven tot het gebruik van uw gezondheidsgegevens en het delen van de resultaten van de wachtlijstbemiddeling met uw werkgever) dan zal niet worden overgegaan tot de wachtlijstbemiddeling en zal uw werkgever hieromtrent worden geïnformeerd.

3. Verwerking van uw gezondheidsgegevens en persoonsgegevens

Door op het toestemmingsformulier aan te geven “ik heb de toelichting gelezen” verzoekt u de CZ Interventie Expert om te starten met wachtlijstbemiddeling en geeft u uitdrukkelijk toestemming aan de CZ Interventie Expert tot ontvangst en gebruik van uw persoonsgegevens waaronder gezondheidsgegevens zoals hierboven is vermeld.

U heeft op ieder moment de mogelijkheid te verzoeken dat het gebruik van uw (gezondheids)gegevens direct zal worden gestaakt en gestaakt zal blijven. Dit zal er wel toe leiden dat de CZ Interventie Expert de wachtlijstbemiddeling zal staken op het moment dat wij uw verzoek ontvangen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend.

Mocht u besluiten geen gebruik te maken van de dienstverlening van de CZ Interventie Expert, of geen toestemming wensen te geven voor het hieraan gerelateerde gebruik van uw gezondheidsgegevens, dan zal dit geen negatieve gevolgen voor u hebben. Dit is ook uitdrukkelijk overeengekomen tussen CZ en uw werkgever.


Terug naar het toestemmingsformulier