3 manieren om het budget te bepalen waardoor uw medewerkers gezond blijven

Steeds meer bedrijven investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Maar wat kost dat? En hoe bepaalt u de hoogte van het benodigde budget?

Datum: 9 februari 2019 - Leestijd: 5 minuten

Het budget bepalen

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: de reservering die HR-managers willen maken voor preventieve interventies is lastig te bepalen. Er bestaat geen richtlijn voor.

Elke organisatie heeft haar unieke uitdagingen en cultuur. Daardoor geeft bijna elk bedrijf op eigen wijze invulling aan gezondheid op het werk. Door al deze variaties bestaan er diverse manieren om het benodigde budget vast te stellen.

Ter inspiratie schets ik er drie.

1. Besteed een deel van het jaarlijkse verzuimbudget aan gezondheid

Weet u welke kosten er gemoeid zijn met verzuim? De meeste bedrijven rekenen in percentages. Maar voelt u het verschil tussen 3% en 3,4%? Druk het verzuim over de voorgaande jaren daarom liever uit in een totaalbedrag per jaar. Uw directie zal schrikken van de kosten die ermee gemoeid zijn. Enkele honderdduizenden euro's zijn geen uitzondering.

Bedrijven reserveren meestal aan het begin van het boekjaar, als vanzelfsprekend, een x-bedrag voor verzuim. Dit bedrag is een prognose, die is gebaseerd op de verzuimcijfers van de jaren ervoor. Een bedrijf begint het jaar dus eigenlijk meteen al met verlies. Stel nu dat u een deel van deze reservering kunt gebruiken om de hoge verzuimkosten te verlagen. Dan werkt u aan vitaliteit zonder dat uw bedrijf er financiële pijn van ondervindt.

Een rekensom:

  • Een bedrijf met 400 medewerkers heeft 3% verzuim op jaarbasis.
  • Dat zijn 12 fulltime medewerkers.
  • Een verzuimdag kost 250 euro per medewerker, exclusief vervanging.
  • Bij 3% verzuim is dat 3000 euro in totaal.
  • 228 werkdagen x 3000 euro = 684.000 euro.

De reservering die het bedrijf voor verzuim maakt, bedraagt 684.000 euro.

Als HR-manager wilt u dit bedrag komend jaar met 10% verlagen. Dan kunt u ervoor kiezen om deze 68.400 euro uit de reservering te halen en in preventieve interventies te investeren.

Wanneer u erin slaagt om tien procent op de verzuimkosten te besparen, speelt u quitte. Alles wat u meer bespaart is pure winst. Maar zelfs als u break-even draait, heeft u nog steeds een positieve business case, omdat de gezondheid van uw medewerkers waarschijnlijk is verbeterd en kans groot is dat hun tevredenheid en productiviteit zijn verhoogd.

2. Voeg gezondheid toe aan het ontwikkelingsbudget voor uw medewerkers

Heeft uw bedrijf een opleidings- of ontwikkelingsbudget voor medewerkers? Dan kunt u erover nadenken om dit persoonlijke budget 'open te stellen' voor investeringen in gezondheid en vitaliteit.

Uit allerlei rapportages blijkt dat medewerkers hun opleidingsbudget lang niet altijd opmaken. Het geld blijft dan ongebruikt op de balans staan. Zonde, want een medewerker had dat jaar misschien wel behoefte aan een preventieve interventie, omdat hij iets aan zijn gezondheid wilde doen.

Het is daarom een overweging waard om het opleidings- of ontwikkelingsbudget om te dopen in een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Uw medewerkers krijgen dan de vrije keus uit een opleiding, sport, yoga of een cursus mindfulness desnoods.

Het feit dat hun werkgever hen de mogelijkheid biedt om aan hun ontwikkeling te werken, geeft het welbevinden van medewerkers een enorme boost. En dat komt hun inzetbaarheid ook weer ten goede. Bedrijven die hun personeel de kans geven om zich op verschillende fronten te ontwikkelen, zijn vaak de great places to work. Talent wil daar graag werken.

3. Neem gezondheidsrisico's als vertrekpunt

Bedrijven investeren omdat ze verwachten dat het rendement oplevert. Bij gezondheid is dat niet anders. Voor ze akkoord geven, willen directies weten waar ze aan toe zijn en waar ze geld voor vrijmaken. U moet dus kunnen aangeven wat het gezondheidsvraagstuk is, én in welke context het zich afspeelt.

Breng daarom eerst de gezondheidsissues en –risico's van uw bedrijf in kaart. Zodra duidelijk is wat moet worden verbeterd, maakt u een pragmatisch plan. Wanneer u weet wat u gaat doen, rekent u uit wat het plan kost. Het benodigde budget reserveert u vervolgens om in de gezondheid van medewerkers te investeren.

Laat uw zorgverzekeraar het werk doen

Heeft u geen tijd om op korte termijn een interventiebudget vast te stellen? Zet dan uw zorgverzekeraar aan het werk. Zo werken we bij CZ met adviseurs die alle benodigde data verzamelen om een scherpe analyse te maken. Vervolgens stellen zij een interventieprogramma samen, plus bijbehorend budget. U weet dan precies waar u aan toe bent en welke mogelijkheden er zijn.

Het draait niet om geld alleen

Een gouden regel om een interventiebudget te bepalen, is er helaas nog niet. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Wat we wel zeker weten is, dat het geen zin heeft om de focus alleen op geld te leggen. Het resultaat van een investering in gezondheid hangt mede af van de hoeveelheid aandacht, energie en tijd die uw bedrijf erin stopt. Gezondheid in combinatie met duurzame inzetbaarheid is een volcontinu proces. Je moet het willen! Dan komen de resultaten vanzelf. En u bent het vast met me eens dat het prettiger is om geld uit te geven aan positieve zaken zoals interventies en preventie dan aan negatieve zaken zoals verzuim en loondoorbetaling.

Loek van Groesen
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in