5 argumenten om uw directie te overtuigen om te investeren in preventie

Preventie loont. Dat weet iedere HR-manager. Maar hoe overtuigt u de directie van dit gelijk? Hoe krijgt u het management zover dat het in preventie gaat investeren, om uitval te voorkomen en verzuim verder terug te dringen?

Datum: 30 maart 2020 - Leestijd: 5 minuten

Werkgevers zoeken bewijslast

Effectiviteit is in tien jaar tijd bijna een doel op zichzelf geworden. Het is een trend om alles meetbaar te willen maken. We willen zien wat een activiteit of investering ons oplevert. In tijd, in geld, in energie. Met gezondheid is dat niet anders. We willen weten wat het rendement is van de euro’s die we aan preventieve interventies besteden.

Geen garanties op rendement

Twee maanden geleden ben ik naar Harvard University in Boston gereisd. Daar heb ik me een week lang laten bijpraten door wetenschappers, onderzoekers en andere deskundigen op het gebied van occupational health (gezondheid op het werk). We kregen presentaties over bewegen, over voeding, over het totale mensprincipe. Ik volgde workshops over de meerwaarde van een programmatische aanpak, over de koppeling ‘gezondheid-veiligheid’ en over het rendement van preventieve interventies.

Zo kwam ik er al snel achter dat niemand kan garanderen dat investeringen in preventie een vastomlijnd rendement tot gevolg hebben. Geen wetenschapper kan aantonen dat de euro die u in preventie stopt straks 1,20 euro oplevert. U zult het in een andere hoek moeten zoeken. Gelukkig snijden de volgende argumenten hout.

De 5 argumenten

Argument 1: investeren in personeel getuigt van goed werkgeverschap

We kunnen allemaal wel vijf organisaties aanwijzen waar we graag willen werken. Meestal zijn dat bedrijven die aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers. Een eeuw geleden liet Philips een dorp bouwen voor zijn medewerkers. De moderne fabrieksarbeider moest een gezonde woning hebben, een moestuinen werk op korte afstand. Alle voorzieningen waren in het dorp gevestigd. PSV is er uit ontstaan.

Sommige elementen uit die tijd zie je nu terugkomen. Start-ups in San Francisco bieden hun medewerkers gezonde voeding in eigen restaurants met topkeukens. Van ontbijt tot en met avondeten. Helemaal gratis. Er is weer aandacht voor het welzijn van de medewerker. Het rendementsdenken is op z’n retour. Bedrijven onderscheiden zich weer door hun verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van hun personeel. Ook omdat ze beseffen dat een gelukkig mens productiever is. Dat laatste wordt gestaafd door wetenschappelijk onderzoek.

Argument 2: wie durft te zeggen dat hij niet in het welzijn van zijn personeel investeert?

De hang naar KPI’s en return on investment kunnen we ook omdraaien. Een directeur zal tijdens een aandeelhoudersvergadering maar moeten vertellen dat hij niet investeert in de gezondheid van zijn medewerkers. Dan komen er vragen. Niets doen past niet meer in deze tijd. Ieder bedrijf moet iets met gezondheid en welzijn.

Er is wetgeving op gebied van gezondheid, verzuim en veiligheid waar een bedrijf zich aan moet houden. En ook al is het rendement van preventie moeilijk te staven, verzuim is wel hard te maken. Minder uitval en minder langdurig verzuim brengen minder kosten met zich mee.

In HR-kringen doet de volgende grap de ronde. Een directeur en HR-manager discussiëren over investeren in personeel. De directeur vindt het zonde van het geld. “Want stel dat ze weggaan”, zegt hij. Waarop de HR-manager reageert: ‘Stel dat ze blijven.” Daarmee is eigenlijk alles gezegd.

Argument 3: investeren in gezondheid trekt talent aan

Organisaties met een culture of health zijn heel aantrekkelijk om voor te werken. Bedrijven die investeren in gezondheid van medewerkers blijken op de arbeidsmarkt makkelijker talent aan te kunnen trekken en te behouden dan bedrijven die niets doen. Uit prognoses blijkt dat talent schaars is en nog schaarser wordt. Dat heeft impact op de hele maatschappij. De nieuwe generatie medewerkers heeft een andere focus. Ze vraagt zich af welk bedrijf een leuke plek is om te werken. Bedrijven met een predicaat als Best Workplace hebben grote aantrekkingskracht op talenten. Bedrijven die daar oog voor hebben, en blijven investeren in hun personeel, zijn de winnaars van morgen.

Argument 4: in veel zaken wordt geïnvesteerd waarvan op voorhand niet te zeggen is wat het oplevert

Waarom zou je die zekerheid dan wel willen hebben van een investering in gezondheid? Garanties zijn niet te geven, maar er is meer informatie dan u wellicht in de gaten heeft.

Kijk wat er allemaal in uw eigen organisatie beschikbaar is aan feiten en cijfers. Per project kunt u eigenhandig of samen met uw zorgverzekeraar zoveel mogelijk gegevens verzamelen en een businesscase bouwen. De resultaten geven uw organisatie verhelderende inzichten. Denk verder aan data uit betrokkenheidsonderzoeken of tevredenheidsonderzoeken, data uit verzuimrapportages en collectieve gezondheidstests.

Deze gegevens laten over een wat langere periode zien wat een interventie voor uw bedrijf heeft betekend en in de toekomst zou kunnen betekenen. Zo creëert u uw eigen garanties.

Argument 5: er is geen grote zak geld nodig om conventies te doorbreken

Wat kost het? In de lijstjes met meest gestelde vragen komt deze vraag veelvuldig voor. Investeren kost geld. De vraag is hoeveel uw bedrijf wil spenderen aan gezondheid. Wanneer uw organisatie nog niet of nauwelijks bekend is met preventieve interventies, kunt u met relatief eenvoudige initiatieven al bewustwording bereiken. Daar is geen grote zak geld voor nodig.

Een paar voorbeelden:

  • Een hardloopcoach - 70 euro per week.

  • Workshop Stoppen met roken - eenmalig 700 euro

  • Fruit op de werkplek - paar honderd euro per maand

  • De kosten voor een bedrijf met 400 medewerkers liggen misschien rond de 20.000 euro per jaar. Voor een bedrijf met 4000 medewerkers is dat het tienvoudige.

Wanneer uw bedrijf wat meer programmatisch te werk gaat, zullen de kosten waarschijnlijk toenemen. Al zijn diverse financieringsmogelijkheden voorhanden om deze kosten te controleren.

Wanneer de kosten draaglijk zijn, is het misschien niet eens nodig om de return on investment scherp voor de bril te krijgen. Voor kleine bedrijven betaalt een investering zich al terug als er één langdurige verzuimgeval mee wordt voorkomen. Voor grote bedrijven ligt dat genuanceerder. Maar feit blijft dat gezondheid de identiteit van uw bedrijf verrijkt. Het maakt u als werkgever aantrekkelijker voor talent en het geeft invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeren in preventieve interventies is eigenlijk zo logisch al het maar kan. Natuurlijk doet u dat.

Wilt u meer weten over verzuimpreventie? Lees dan ook ’7 tips om verzuim effectief terug te dringen’.

Loek van Groesen
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Meer weten

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in