7 tips om het verzuim in uw bedrijf terug te dringen

Verzuim vraagt om aandacht. Met deze 7 eenvoudige preventieve maatregelen kunt u verzuim terugdringen en kosten besparen.

Datum: 30 maart 2020 - Leestijd: 5 minuten

De aandoeningen van nu

Verzuimcijfers zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Toch is dat geen reden om achterover te leunen. Er dienen zich nieuwe uitdagingen aan:

  • Overgewicht

  • Gebrek aan beweging

  • Werkstress

  • Zingeving

De soms zichtbare en vaak onzichtbare aandoeningen-van-nu kunnen leiden tot een ongewenste toename van verzuim. Preventieve interventies kunnen een oplossing bieden. Garanties ontbreken, maar vrijwel iedere HR-manager weet dat preventie een positieve invloed heeft op de verzuimcijfers. Wij geven 7 tips waarmee u het verzuim binnen uw organisatie snel en efficiënt aanpakt.

De 7 tips

Tip 1. Begin met een kleine analyse van het verzuim

Sla de boeken erop na. Hoe verloopt de ontwikkeling van het verzuim in de afgelopen drie jaar? Met welk soort verzuim heeft uw bedrijf te maken? Kortdurend frequent, of juist langdurig? Weet u iets over de belangrijkste verzuimoorzaken? Hoe heeft het medewerkersbestand zich ontwikkeld? Uw arbodienst kan u helpen om de vragen te beantwoorden. Met een quick scan van het verzuim heeft u snel in beeld welke maatregelen u misschien kunt nemen.

Tip 2. Wees nieuwsgierig

In veel bedrijven hebben verzuimoorzaken te maken met klachten aan houding en bewegingsapparaat. En met klachten van psychische aard. U kunt tests inzetten om te ontdekken hoe u uitval kunt voorkomen. Maar u kunt zelf ook in beweging komen. Loop door het bedrijf, ga in gesprek met medewerkers. Vraag naar hun ervaringen en ideeën. Vaak hebben ze al nagedacht over hoe het werk beter of lichter kan. Of hoe de werkdruk kan worden verminderd. Aandacht voor de werkomstandigheden heeft vaak een positief resultaat. Iedereen heeft immers de behoefte om gehoord te worden en inspraak te hebben.

Tip 3. Neem gezondheid serieus

Natuurlijk heeft u een verzuimprotocol en zaken als een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Maar weten de medewerkers en leidinggevenden ook wat erin staat? Veilig en gezond werken verdient permanent aandacht. Door het er dagelijks met elkaar over te hebben en het uit te dragen wordt het onderdeel van de bedrijfscultuur. Niet omdat het op een poster of in een nieuwsbrief staat, maar omdat het echt belangrijk wordt gevonden.

Tip 4. Maak gezondheid bespreekbaar

Het blijkt voor leidinggevenden een flinke uitdaging om gezondheid en leefstijl bespreekbaar te maken bij medewerkers. Ze vinden het ronduit lastig. HR-managers kunnen leidinggevenden handvatten geven waarmee ze het gesprek aan kunnen gaan. Het artikel 'Zo wordt leefstijl bespreekbaar', is in dat opzicht een bron van inspiratie.

Tip 5. Maak verzuimkosten voor iedereen inzichtelijk

Er zijn tal van klachten waarvoor mensen eigenlijk niet thuis hoeven te blijven. Misschien kunnen ze hun eigen werkzaamheden op dat moment niet verrichten, maar zeker nog wel ander werk doen dat nodig is. Hoe langer iemand afwezig is, hoe lastiger het wordt om terug te keren.

Om langdurig verzuim te voorkomen, is het zaak om iedereen binnen het bedrijf betrokken te houden. Kijk naar wat iemand nog wel kan. Zeg liever 'zou je deze klus kunnen oppakken?' dan 'ziek maar lekker uit'. Een dag verzuim kost een bedrijf gemiddeld € 230 per zieke medewerker (loondoorbetaling en productieverlies). Wanneer mensen hiervan doordrongen zijn, voelen ze de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met het aanvragen van ziekteverlof.

Tip 6. Doe gezond

Gezondheid werkt aanstekelijk. Dus laat zien dat uw organisatie aandacht heeft voor de gezondheid van medewerkers. Zet eens fruit op de werkplek neer. Organiseer een gezondheidsdag (of -week) met gezond eten in de kantine. Of een anti-rookworkshop. Houd een sportief evenement. Uw zorgverzekeraar kan u hierbij, vaak kosteloos, helpen. Met een Healthpoint bijvoorbeeld waar uw medewerkers hun BMI en of bloeddruk kunnen meten. Door activiteiten gewoon te doen, zorgt u voor bewustwording.

Tip 7. Raadpleeg andere HR-managers

Alle bedrijven zijn bezig met verzuim en het voorkomen ervan. U kunt dus gerust HR-managers van andere bedrijven vragen hoe zij het aanpakken. Of uw branchevereniging.

Kosteloos advies over het verzuim van morgen

Door aandacht te hebben voor preventie en gezondheid maakt u de hele organisatie productiever. Uw arbodienst en zorgverzekeraar kunnen u op dit gebied adviseren. Of dat overal kosteloos kan, weet ik niet. Maar bij CZ doen we dat wel. Maak daar gebruik van. Zodat u morgen al kunt gaan werken om het verzuim in uw organisatie verder terug te dringen.

Wilt u meer weten over verzuimpreventie? Lees dan ook eens ‘Investeren in gezondheid: 5 argumenten om uw directie te overtuigen’.

Loek van Groesen
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Meer weten

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in