Wie beantwoordt uw vragen over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit?

Vrijwel iedere HR-manager is op zoek naar de best mogelijke oplossingen op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen. Weet u bij wie u moet zijn? Samen met CZ breng ik de belangrijkste spelers op het gebied van gezondheid/vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor u in kaart.

Datum: 28 september 2020 - Leestijd: 3 minuten

Duidelijkheid in het oerwoud van adviseurs

Je hoort vaak dat duurzame inzetbaarheid iets weg heeft van een ondoorgrondelijk oerwoud. Je kunt er lelijk in verdwalen als je de weg niet weet. Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Het bestrijkt gezondheid, ontwikkeling en mobiliteit. In elk van deze deelgebieden zijn talloze bureaus en specialisten actief. Hoog tijd voor een helder overzicht. Met dien verstande dat we ons beperken tot het gezondheidsaspect van duurzame inzetbaarheid. Daar is nog veel onduidelijk. Bij wie wint u bijvoorbeeld advies in over preventieve interventies?

Elke keuze begint met een vraag

Gezondheid in relatie tot duurzame inzetbaarheid kent verschillende facetten. Gezondheid en vitaliteit van medewerkers vormen enerzijds een belangrijke basis voor duurzame inzetbaarheid. Anderzijds beïnvloedt de context van werk en privé de gezondheid en inzetbaarheid op de korte en lange termijn.

Op al deze punten kan een HR-manager vragen hebben. Deze vragen vallen grofweg in drie categorieën uiteen, waarbij verschillende adviseurs of kennisbronnen beschikbaar zijn:

1. Strategische vragen

Strategische vragen helpen u om duurzame inzetbaarheid een plaats te geven binnen uw organisatie.

 • De arbodienst bestrijkt het hele gebied van gezondheid en vitaliteit. Een aantal arbodiensten werkt met klantenteams die een integrale aanpak hanteren. Zo'n team bestaat uit een bedrijfsarts, een veiligheidskundige, een psycholoog, een arbeidshygiënist, een adviseur arbeid en gezondheid en een bedrijfsmaatschappelijk werker. 

  Vanuit hun expertise zijn ze in staat om een groot deel van de problemen bij uw bedrijf te analyseren. Sommige arbodiensten hebben een netwerk aan interventiespecialisten op het terrein van vitaliteit, werkdruk, arbeidsverhoudingen en werk-privé balans.
 • Bedrijfszorgspecialisten van zorgverzekeraars kunnen HR in strategisch en praktisch opzicht adviseren bij de inzet van de juiste interventies. De samenwerking tussen zorgverzekeraars en arbodiensten geeft daarbij een integraal beeld.
 • Zodra strategische issues spelen, zijn HR-managers gebaat bij strategische P&O en organisatie- of inzetbaarheidsadviseurs met een integrale kijk op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Zij analyseren de oorzaak van het probleem en gaan daarbij interdisciplinair te werk. 

  De meeste P&O adviseurs werken zelfstandig of bij een adviesbureau. De een heeft gezondheid/vitaliteit als vertrekpunt, de ander employability. Om de juiste adviseur aan u te binden, moet u weten wat zijn achtergrond is, hoe hij zaken benadert, hoe hij zijn analyses maakt, welke gegevens hij gebruikt en hoe hij met mensen aan de slag gaat.

2. Specifieke vragen over interventies

Wanneer u inzoomt op een specifieke problematiek dan moet u wel zeker weten dat de interventie de oplossing voor uw praktische vraag is! De oorzaak van bijvoorbeeld vermoeidheid of werkdruk kan uit een hoek komen waar u of de specialist niet heeft gezocht.

 • De arbodienst bestrijkt het hele gebied van gezondheid en vitaliteit. Een aantal arbodiensten werkt met klantenteams die een integrale aanpak hanteren. Zo'n team bestaat uit een bedrijfsarts, een veiligheidskundige, een psycholoog, een arbeidshygiënist, een adviseur arbeid en gezondheid en een bedrijfsmaatschappelijk werker. 

  Vanuit hun expertise zijn ze in staat om een groot deel van de problemen bij uw bedrijf te analyseren. Sommige arbodiensten hebben een netwerk aan interventiespecialisten op het terrein van vitaliteit, werkdruk, arbeidsverhoudingen en werk-privé balans.
 • Bedrijfszorgspecialisten van zorgverzekeraars kunnen HR in strategisch en praktisch opzicht adviseren bij de inzet van de juiste interventies. De samenwerking tussen zorgverzekeraars en arbodiensten geeft daarbij een integraal beeld.
 • Aanbieders van BRAVO-activiteiten en leefstijlinterventies

  Het aanbod van deze bureaus is overweldigend. Lokaal, regionaal en landelijk. Hun advies heeft direct betrekking op de interventie die ze aanbieden. Dus of bewegen, of roken, of alcohol, of voeding, of ontspanning of een combinatie ervan op het gebied van leefstijl. Nieuw zijn de bureaus die zich specifiek richten op de thema’s werkdruk, fysieke belasting en werkplekergonomie, ploegendienstproblematiek, slapen, sport en leiderschap.
 • Specialisten op het gebied van werkdruk, stress en psychosociale arbeidsbelasting

  Werkstress is het grootste beroepsrisico in Nederland. Het vroegtijdig herkennen van signalen en het snel anticiperen spelen een cruciale rol. Het aantal interventiespecialisten dat HR op dit gebied bij staat, groeit bijna dagelijks. Een goede analyse van uw vraag helpt bij het vinden van doeltreffende antwoorden, interventies en beleid. Besef dat psychische klachten ook een oorzaak kunnen hebben waar u nog niet aan heeft gedacht en waarover het gesprek niet makkelijk op gang komt. Uw praktische vraag kan dan zomaar een strategische vraag worden.
 • Eigen medewerkers en managers

  Wanneer u een analyse heeft gemaakt van de situatie en u weet welke ondersteuning u nodig heeft, kunt u ook advies vragen bij eigen medewerkers. Welke ervaringen hebben zij met specifieke interventies? Zodra u weet welke interventie u wilt inzetten, zoek dan ook talenten en kartrekkers in uw eigen organisatie. Misschien zitten er trainers en coaches onder uw medewerkers. Voor en door ons blijkt een goed procedé.

3. Informerende vragen

Informerende vragen helpen om uzelf te verdiepen in thematiek rondom duurzame inzetbaarheid. Er zijn tal van informatiebronnen.

 • Het begrip netwerken kunt u op verschillende manieren interpreteren. Bijvoorbeeld: uw persoonlijke netwerk, netwerken van HR-managers, netwerken tijdens events. Het loont om uw oor te luisteren te leggen bij HR-managers van bedrijven uit uw branche of van vergelijkbare organisaties of bij organisaties die u niet kent maar die misschien vergelijkbare uitdagingen kennen. Wat hebben zij gedaan om bepaalde thema’s op de rit te krijgen?
 • In Nederland worden jaarlijks circa 10 congressen georganiseerd met duurzame inzetbaarheid als thema. De events stellen u in staat om een beeld te vormen van wat er in de markt te krijgen is en wat de trends en ontwikkelingen zijn. Ook op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Het zijn bovendien prima momenten om uw netwerk uit te breiden.
 • HR-tijdschriften en arboportalen

  Google 'HR-tijdschriften' en u heeft ze op een rij. Via de websites van de tijdschriften kunt u checken met welk vaktijdschrift u de meeste affiniteit heeft. Naast magazines bieden arboportalen ook veel informatie over gezondheid en vitaliteit. Ze bieden u de mogelijkheid tot een brede oriëntatie.
 • Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is bijvoorbeeld de branchevereniging OVAL actief met aangesloten organisaties op het gebied van Vitaliteit, Activering en Loopbaan. AVAG is de branchevereniging voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

Ook online vindt u interessante informatie:

Voor acute hulpvragen is eigenlijk maar één persoon geschikt

Iemand die dicht bij u staat, die u vertrouwt, en die uw bedrijf goed kent, zoals een arbo-arts of een bedrijfszorgspecialist van een verzekeraar.

Resumé

Wanneer u de tijd rijp acht om een adviseur te gaan zoeken die antwoord op uw vragen heeft, zorg er dan voor dat u weet waar u met uw bedrijf staat en waar u naar toe wilt.

 • Inventariseer wat uw bedrijf nodig heeft om deze doelen te bereiken. Formuleer uw vraag en verken het landschap van adviseurs.
 • Informeer u via internet en vraag in uw organisatie of er mensen zijn die al ervaring hebben met interventies.
 • Ontdek wat uw collega HR-managers doen.
 • Kies ten slotte voor een adviseur die een eerlijk, onbevooroordeeld antwoord op uw vraag kan geven, zodat u uw doelen op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid gaat bereiken.

Meer weten?

Neem contact op met Guido Welter.

Guido Welter
Zelfstandig adviseur duurzame inzetbaarheid
Ik zie het als mijn missie om werk en leven van mensen en organisaties duurzamer, gezonder en mooier te maken. Als adviespartner en lid van Raad van Advies van het NPDI werk ik in samenwerking met partijen als TNO aan het beantwoorden van grote waarom-hoe-wat-wie-vraagstukken van duurzame inzetbaarheid.

Ook interessant

Blijf op de hoogte:

Ontvang elke maand het laatste nieuws over gezondheid, duurzame inzetbaarheid en onze (veelal gratis) diensten voor werkgevers.

Ja, schrijf mij in