5 tips voor een goed gesprek met werkende mantelzorgers

U of uw leidinggevende ziet bij een medewerker signalen van overbelasting en vermoedt dat de combinatie van mantelzorg en werk de oorzaak is. Wat kunt u doen om uw medewerker te ontlasten, zonder dat u zich bemoeit met zijn of haar privésituatie? Het begint met een goed gesprek, mét respect voor privacy.

Datum: 28 juni 2019 - Leestijd: 5 minuten

1. Verdiep u in het mantelzorgbeleid van uw organisatie

Kijk samen met de HR-manager wat het mantelzorgbeleid van uw organisatie is. Kiest uw organisatie alleen voor het bieden van wettelijke verlofregelingen of wil uw organisatie een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn? Dit bepaalt de mogelijkheden die u uw medewerker kan bieden.

2. Ga in gesprek met uw medewerker

 • Wees open en eerlijk over de reden en het doel van het gesprek.
 • Licht het mantelzorgbeleid van de organisatie toe.
 • Geef aan wat wel en niet mogelijk is.
 • Benadruk de vertrouwelijkheid van het gesprek.
 • Vraag uw medewerker naar de verwachtingen over het gesprek: wat moet aan bod zijn gekomen en welke afspraken moeten er zijn gemaakt?

3. Laat uw medewerker vertellen over de situatie

Neem hiervoor voldoende tijd, leef u in en vraag door:
 • Wat is de situatie?
  Voor wie zorgt uw medewerker? Wat is er aan de hand? Om welke zorg gaat het? Hoe vaak en hoe lang? Alleen of met anderen?

 • Hoe voelt de medewerker zich hierbij?
  Bijvoorbeeld bang, verdrietig, boos of juist blij om iets te kunnen betekenen?

 • Hoe ervaart de medewerker deze extra belasting?
  Benoem het risico op overbelasting. Geef voorbeelden van signalen, bijvoorbeeld slaapgebrek, hoofdpijn, stress. Benadruk het belang om op tijd maatregelen te nemen.

 • Wat zou de medewerker ontlasten?
  Wat maakt de druk minder of wat zou helpen om de combinatie van werk en mantelzorg langer te kunnen volhouden?

4. Vat het gesprek samen

Voor uw medewerker kan dit gesprek emotioneel zwaar zijn, zelfs als dat aan de buitenkant niet te merken is. Samenvatten helpt u beiden om zicht te houden op wat er tot dan toe besproken is. Ook kunt u checken of alles wat van belang is, nu ook aan bod is gekomen. Samenvatten kan op inhoud, emoties en belangen.

5. Zoek oplossingen en maak afspraken

 • Benoem één voor één de knelpunten en kijk of u samen oplossingen kunt bedenken. U heeft daar beiden een verantwoordelijkheid in.

 • Maak afspraken en zet ze op papier.

 • Plan een vervolgafspraak.

 • Vraag de medewerker wat hij of zij van het gesprek vond en vertel ook hoe u het gesprek ervaren heeft.

Mantelzorgtoolkit voor werkgevers

Met de hulpmiddelen in de mantelzorgtoolkit ontlast u mantelzorgende medewerkers en voorkomt of vermindert u samen verzuim.

Bekijk de mantelzorgtoolkit
Annemarie Schouten
Trainer, coach en adviseur
Ik ben trainer, coach en adviseur op het gebied van de ontwikkeling van individuen en teams. Dementie is mijn specialiteit en heeft mijn hart. Ik verzorg trainingen en ontwikkel (online) cursussen voor zowel professionals als vrijwilligers en mantelzorgers. In mijn aanpak staat de mens altijd centraal en werk ik oplossingsgericht aan het te bereiken resultaat.