Krappe arbeidsmarkt: hét moment om in preventie te investeren

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is altijd zo geweest. Maar met de ervaringen van een pandemie en een krappe arbeidsmarkt is investeren in preventie nu belangrijker dan ooit.

Datum: 27 september 2022 - Leestijd: 5 minuten

Instroom vs. uitstroom

Het Nederlandse bedrijfsleven kent veel uitdagingen. Zo is de volgorde ‘instroom – doorstroom - uitstroom’ door verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Daarom is dit dan ook hét moment om in gezondheid en vitaliteit te investeren.

Veel organisaties hebben moeite om geschikte medewerkers te vinden op deze historisch krappe arbeidsmarkt. Nieuwe instroom kost veel geld, tijd én inspanning. Juist omdat de uitstroom hoog is. Mensen gaan met pensioen, werken in deeltijd of veranderen van werkgever. Ook is het ziekteverzuim bovengemiddeld hoog – soms wel 20%. Focus daarom juist meer op het behoud en de inzetbaarheid van medewerkers, in plaats van de nieuwe instroom.

Zoeken naar een nieuwe balans

De coronapandemie heeft op personeelsgebied een groot effect gehad. Vrijwel alle branches kampen met tekorten. Organisaties zoeken naar een nieuwe balans. Hoe blijven medewerkers mentaal fit in een hybride werkomgeving? Mensen zijn de belangrijkste productiefactor. Je moet goed voor ze zorgen. Een machine kan één jaar zonder onderhoud, misschien twee jaar, en in sommige gevallen drie, maar dan beginnen de problemen. Met mensen is het niet anders. Er is preventieve hulp nodig om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Ze kunnen voor een lange tijd onder hoge druk presteren of overwerken, maar toch ontstaan op een gegeven moment de problemen. Ze melden zich ziek, vallen uit, worden onverschillig of vertrekken.

De opkomst van chief wellbeing officers

Steeds meer bedrijven beseffen dat er iets moet veranderen. Ze stellen happiness-managers of chief wellbeing officers aan die zich bezighouden met werkgeluk en welzijn. Deze managers organiseren vaak leuke activiteiten, regelen massages, pingpongtafels en lunchwandelingen. Of zorgen ervoor dat medewerkers samen kunnen sporten. Dit is dan ook een mooi begin. Maar om serieus te bouwen aan gezondheid en vitaliteit verdienen wellbeing officers een plek in de top van elk bedrijf. Er moet iemand in het bestuur zitten die zich om het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers bekommert en bijvoorbeeld de resultaten van preventieve investeringen gaat meten. Dit gebeurt nu helaas nog te weinig.

Gezondheid en wellbeing zijn nog onvoldoende geborgd. Of een organisatie zo’n cultuur omarmt hangt te vaak af van de persoonlijke ervaring van de CEO. Wanneer directeur Peter Halling zijn eigen leefstijl bijvoorbeeld niet rigoureus had omgegooid zou zijn Ictivity waarschijnlijk nooit in een uitgebreid gezondheidsprogramma hebben geïnvesteerd. Hij ervoer het resultaat en begreep hoe belangrijk gezondheid en vitaliteit zijn.

Collectieve zorgverzekering als hulp

De meeste bedrijven aarzelen nog. Ze willen eerst bewijs zien wat preventie oplevert, voordat ze echt investeren. CZ helpt deze organisaties door data van zorgconsumptie en interventies te verzamelen, en hier waardevolle inzichten aan te koppelen. Daarnaast helpen we medewerkers met effectieve zorg, organiseren we interventies en denken we mee over financiering en de activatie van medewerkers.
Om optimaal rendement uit de samenwerking te halen is het slim om met één collectieve verzekeraar samen te werken. Hoe meer data we tot onze beschikking hebben, des te beter we kunnen meten wat specifiek voor jouw bedrijf effectief is en wat niet.

Mensen werken graag bij werkgevers die om medewerkers geven. Mooi meegenomen op een krappe arbeidsmarkt.

Wat levert gezondheid op?

Investeringen in gezondheid en vitaliteit levert meer plezier, werkgeluk, productiviteit en betere bedrijfsresultaten op. Dat kun je als werkgever zelf eenvoudig meten via medewerkerstevredenheidsonderzoeken en preventief medische onderzoeken (PMO’s). Maar ook zonder bewijs zijn er genoeg argumenten om werk te maken van preventie. Denk bijvoorbeeld aan goed werkgeverschap én een betere bedrijfsresultaten.

Organisaties die medewerkers de kans geven te floreren, worden daar in veel opzichten beter van. Mensen werken graag bij werkgevers die om medewerkers geven. Op een krappe arbeidsmarkt is dat mooi meegenomen. Als er ooit een geschikt moment was om preventie onderdeel te maken van bedrijfsbeleid, dan is het wel nu. Een betere timing is niet denkbaar.

Loek van Groesen
Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Ik zoek samen met klanten naar een efficiënte manier om gezondheid van medewerkers te verbeteren. Door meer te investeren in preventie, dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.