Selectieve inkoop van gespecialiseerde GGZ

CZ koopt sommige specialistische GGZ selectief in. We leggen u graag uit waarom we dat doen en hoe het werkt.

Voor sommige behandelingen of aandoeningen maken we alleen afspraken met specifieke zorgaanbieders die aantoonbare ervaring met de behandeling hebben. Door te sturen op kwaliteit, verbeteren we de zorg voor onze verzekerden en houden we die betaalbaar.

Lees waarom CZ zorg selectief inkoopt

Deze GGZ kopen we selectief in

Ook in 2023 zetten wij ons selectieve inkoopbeleid voor GGZ voort. We kopen GGZ selectief in voor de behandeling van de volgende aandoeningen:

  • ernstige persoonlijkheidsstoornissen
  • ernstige eetstoornissen

Zo bepalen we onze kwaliteitseisen

CZ bepaalt de kwaliteitseisen zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en specialisten. We lichten de eisen toe in het zorginkoopbeleid en in de verschillende verantwoordingsdocumenten. Bij het vaststellen van de kwaliteitseisen volgen we de landelijke normen. Daarnaast hanteren we voor de selectieve inkoop GGZ een aantal specifieke inkoopvoorwaarden.

Voldoet u niet aan de gestelde inkoopvoorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst voor het leveren van ernstige persoonlijkheids- en eetstoornissen.

Krijgt u vragen van verzekerden?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over onze selectieve inkoop? Verwijs ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur).

Naar boven