Vergoedingen bij zwangerschap en geboorte

Welke kosten u vergoed krijgt hangt af van uw verzekering bij CZ. Hieronder vindt u de meest voorkomende vergoedingen voor mensen die zwanger willen worden, een baby verwachten, of net een kindje hebben gekregen.

 

Couveuse nazorg
Dit is de zorg na thuiskomst van een kindje dat minimaal vijf of in totaal acht dagen op de couveuseafdeling heeft gelegen.
Gebruik verloskamer
Op indicatie van uw arts vindt de bevalling in het ziekenhuis plaats. De bevalling vindt dan plaats in de verloskamer van uw ziekenhuis.
Gezondheidscursussen rondom de bevalling
Dit zijn cursussen gericht op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel na de bevalling.
Kraampakket
Hierin zitten alle medisch noodzakelijke voorzieningen en nog een aantal leuke cadeautjes voor na de bevalling.
Kraamzorg
Na de bevalling hebt u recht op kraamzorg. Ongeacht locatie: in het ziekenhuis, het kraamcentrum of thuis.
Lactatiekundige
Een lactatiekundige geeft desgewenst advies, voorlichting en praktische tips over borstvoeding.
Poliklinische bevalling
Dit is een bevalling in het ziekenhuis, onder begeleiding van uw eigen verloskundige, zonder medische indicatie.
Prenatale screening 
Controle voor de bevalling, zoals een echo. Prenatale screening bestaat uit drie aparte onderdelen.
Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
Behandelingen om zwangerschap te bevorderen. Bijvoorbeeld IVF-d en ICSI-behandelingen.
Verloskundige hulp
Hieronder valt alle hulp die u als zwangere verzekerde krijgt voor, tijdens en na de bevalling.

Staat de vergoeding die u zoekt er niet bij?
Kijk in het overzicht Vergoedingen.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over vergoedingen rond kraamzorg en geboorte? Bel met de CZ geboortezorgadviseurs.

Bel ons

Vraag het onze geboortezorgadviseurs

088 555 77 55
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Chat met ons

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Openingstijden
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag