Vergoeding bril, contactlenzen en ooglaseren

Wat krijgt u vergoed voor de aanschaf van bril, contactlenzen of ooglaseren? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u slechte ogen? Dan krijgt u een vergoeding voor brillen, brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen vanuit uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Voor brillen en contactlenzen kiest u zelf uw opticien. Bij verschillende opticiens hebben wij korting voor u geregeld.

Voor ooglaseren kiest u zelf uw zorgverlener voor een ooglaserbehandeling. U kunt terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. De ooglaserbehandeling moet worden uitgevoerd door een oogarts. Twijfelt u of uw zorgverlener voldoet aan deze voorwaarden? Neem dan altijd contact op met CZ Klantenservice via telefoonnummer 088 555 77 77.

Direct naar

Zelf regelen

Klantvoordeel

Wij hebben bij verschillende opticiens korting voor u geregeld.

Bekijk uw voordeel