Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Wij vergoeden alternatieve geneeswijzen uit de aanvullende verzekering.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt deze vergoeding voor acupunctuur, chiropractie, homeopathie, Onder de vergoeding van natuurgeneeswijzen vallen, antroposofische consulten, auriculotherapie (ooracupunctuur), haptonomie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S en shiatsu.
, osteopathie en Psychosociale therapie leert u in het hier en nu te leven. Het heeft raakvlakken met gedragstherapie en psychologie. Met uw therapeut zoekt u naar oplossingen voor uw probleem. Daarbij kijkt u vooral naar uw positieve mogelijkheden. U verandert uw gedachten, gevoelens en gedrag, zodat u weer positiever in het leven staat.. Coaching vergoeden we niet. In de tabel hieronder ziet u wat u vergoed krijgt. Die vergoeding is voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve geneesmiddelen samen.

Uw alternatief genezer bepaalt zelf de prijs van een behandeling. Vraag van tevoren wat de behandeling ongeveer kost. Meestal moet u zelf de rekening voorschieten. Maar u kunt de rekening daarna gewoon bij ons indienen. Vraag aan uw alternatief genezer om op de rekening te zetten om welke behandeling het gaat.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw alternatief genezer. Deze moet lid zijn van een beroepsvereniging die wij erkennen. En voldoen aan de eisen van de PLATO-opleiding. Bekijk de erkende beroepsverenigingen op alfabetische volgorde.