Partner meeverhuizen

Samen met uw partner verhuizen naar een zorginstelling

Wordt u opgenomen in een instelling? Dan kan uw partner gewoon mee. Ook al heeft die zelf geen zorg nodig. Vraag uw zorginstelling of er partnerplekken beschikbaar zijn.

Een opname is niet het einde van een relatie

Wordt u opgenomen in een instelling, maar wilt u dat uw partner bij u blijft? Dat kan. Uw partner verhuist dan gewoon mee naar uw verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. U krijgt de zorg die u nodig hebt en woont in de instelling samen met uw partner.

Wat krijgt uw partner in de instelling?

Als uw partner met u meeverhuist naar een instelling dan wordt onder andere vergoed vanuit de Wlz:  

  • Het verblijf
  • Eten en drinken 
  • De schoonmaak van de woonruimte 
  • Een bed

Maar uw partner krijgt geen zorg van de instelling. Heeft u partner zorg nodig? Dan moet dat apart geregeld worden volgens de gebruikelijke procedures van bijvoorbeeld Wmo, Zvw of Wlz.

Hoe werkt het?

Niet elke zorginstelling biedt partnerplekken. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen. Als er ruimte beschikbaar is, meldt uw zorginstelling uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna berekent het CAK de wettelijk eigen bijdrage die uw partner moet betalen voor het wonen in uw zorginstelling. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage.

Is er (nog) geen woonruimte beschikbaar voor u en uw partner? Dan zij er twee mogelijkheden:

  1. Als uw gezondheid het toelaat kunt u zich samen met uw partner op een wachtlijst laten zetten. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig hebt. 
  2. Als de opname niet kan wachten, kunt u eerst worden opgenomen bij een andere zorginstelling. Tijdelijk of langdurig, en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeuren en van de mogelijkheden voor een woning in een instelling bij u in de buurt.

Goed om te weten

Weet u nog niet of uw partner meeverhuist naar uw instelling? U kunt die beslissing ook later nemen. Uw partner kan bij u komen wonen als u al bent opgenomen. Een extra geruststelling: als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen (dus ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling). Het kan wel zijn dat de instelling u dan vraagt om naar een 1-persoons kamer te verhuizen.

Meer over: