1. Consumer

  1. Coronavirus

  2. Health insurance

   1. Calculate premium
   2. General insurance
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   3. Deductible
   4. Additional insurance
    1. Start
    2. Jongeren
     1. Order your 50 free condoms
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   5. Dental insurance
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   6. Group health insurance
    1. Additional benefits with CZ group health insurance
    2. Additional reimbursements to keep you healthy at work
    3. Through employer
    4. Through member organisation
   7. Premium overview
   8. Premium overview 2019
   9. Premium overview 2018
   10. Indexed rates
   11. Indexed rates 2019
   12. Expats and visitors
    1. Employed professional
    2. For employers
    3. Helpline
    4. European health insurance card
    5. Verdragspolis
    6. Travel abroad well prepared
    7. Long term visitor
    8. Medical care abroad
    9. Students and interns
  3. Reimbursements

   1. Allergeenvrije schoenen
   2. Orthodontie new
   3. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   4. ADL hulpmiddelen
   5. Alcoholproblemen behandeling
   6. Alternatieve geneesmiddelen
   7. Alternatieve geneeswijzen
   8. Ambulancevervoer
   9. Anti decubitus zitkussen en matras
   10. Anticonceptie tot 21 jaar
   11. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   12. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   13. Audiologische zorg
   14. Baarmoederverzakking behandeling
   15. Beademingsapparaat
   16. Bed aangepast
   17. Beeldschermloep
   18. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   19. Besnijdenis
   20. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   21. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
   22. Beweegprogramma
   23. Bijzondere optische hulpmiddelen
   24. Bladomslagapparatuur
   25. Blindengeleidehond
   26. Bloedcontrole door trombosedienst
   27. Bril contactlenzen en ooglaseren
   28. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   29. Buikwandcorrectie
   30. Buitenland planbare zorg
   31. Buitenland spoedeisende hulp
   32. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   33. Camouflagetherapie
   34. Casemanagement dementie
   35. Cesar oefentherapie
   36. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   37. Compressieapparatuur
   38. Computerbediening
   39. Condooms
   40. Couveuse nazorg
   41. Daisy apparatuur
   42. Diabetestestmateriaal
   43. Dialyse
   44. Dieetpreparaten
   45. Dietetiek
   46. Elastische kousen
   47. Elektrostimulator uitwendig
   48. Epilepsie alarmering
   49. Erfelijkheidsonderzoek
   50. Ergotherapie
   51. Ergotherapie begeleiding
   52. Eventrecording
   53. Fysiotherapie en oefentherapie
   54. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   55. Geriatrische revalidatie
   56. Gezichtsontharing
   57. Gezichtsprothese
   58. Gezondheidscursussen
   59. Griepprik
   60. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   61. Hoortoestellen
   62. Huidbehandelingen
   63. Huisartsenzorg
   64. Hulphond
   65. Hulpmiddelen
   66. Hulpmiddel voor telefonie
   67. Incontinentiemateriaal
   68. Infuuspomp
   69. Inloophuizen voor kankerpatienten
   70. Insulinetoedieningsmateriaal
   71. Intensieve kindzorg
   72. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   73. Kankerzorg Care for Cancer
   74. Kap ter bescherming van de schedel
   75. Kortdurend verblijf zorginstelling
   76. Kraampakket
   77. Kraamzorg
   78. Kunstgebit
   79. Kunstgebit op implantaten
   80. Lactatiekundige
   81. Leefstijlcoaching
   82. Lichttherapie
   83. Lingerie aangepast
   84. Logeerkosten
   85. Logopedie
   86. Mammaprothese
   87. Mantelzorg
   88. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   89. Medicijnen
   90. Medisch specialistische zorg
   91. Mensendieck oefentherapie
   92. Mobiliteitshulpmiddelen
   93. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   94. Mondzorg bij ongevallen
   95. MRA beugel
   96. MRI scan
   97. Oncologische nazorg
   98. Ooglaseren
   99. Ooglidcorrectie
   100. Oogprothese
   101. Oorcorrectie
   102. Orgaantransplantatie
   103. Orthese
   104. Orthodontie
   105. Orthodontie in bijzondere gevallen
   106. Orthopedische schoenen
   107. OSAS apparatuur
   108. Package overviews
   109. Palliatief terminale zorg
   110. PEP masker
   111. Personenalarmering
   112. Pgb verpleging en verzorging
   113. Plastische chirurgie
   114. Plaswekker
   115. Positietrainer
   116. Prothese
   117. Pruik
   118. Redressiehelm
   119. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   120. Revalidatie
   121. Robotmanipulator en eetapparaten
   122. Schrijfmachine rekenmachine
   123. Second opinion
   124. Skinvision
   125. Slijmuitzuigapparatuur
   126. Solo apparatuur
   127. Spataderen
   128. Sportarts advies
   129. Spraakversterker
   130. Spraakvervangende hulpmiddelen
   131. Sta orthese
   132. Stemprothese en tracheostoma
   133. Sterilisatie
   134. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
   135. Stoel aangepast
   136. Stomamateriaal
   137. Stoppen met roken
   138. Stottertherapie
   139. Tabletten tegen exotische ziekten
   140. Tactiele leesapparatuur
   141. Tafel aangepast
   142. Tand en mondzorg
   143. Tandzorg bijzondere gevallen
   144. Tandzorg tot 18 jaar
   145. Tandzorg vanaf 18 jaar
   146. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   147. Thuisbewakingsmonitor
   148. Thuisdialyse
   149. Trippelstoel
   150. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
   151. Vaccinaties
   152. Valpreventie
   153. Verbandmiddelen
   154. Verbandschoenen
   155. Verbruiksartikel
   156. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   157. Vernevelaar en hypertoon zout
   158. Verslavingszorg
   159. Vervoer
   160. Verzorgingsartikelen
   161. Voeding hulpmiddel toediening
   162. Voedingsadvies
   163. Voetzorg
   164. Voorlees en memoapparatuur
   165. Voorwaardelijke zorg
   166. Terms and conditions and reimbursements
    1. Groups
    2. Individuals
   167. Voorzetkamer
   168. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
   169. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   170. Wachttijden
   171. Wek en waarschuwingsinstallatie
   172. Wijkverpleging
   173. Zelfmanagement
   174. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   175. Zelfstandig behandelcentrum
   176. Ziekenhuisopname
   177. Zitorthese en ligorthese
   178. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   179. Zuurstof
   180. Zwangerschapscursus
   181. Zwangerschapsonderzoek
  4. Healthcare advice

   1. Arranging healthcare
    1. Prepare for your doctors appointment
    2. Waiting list mediation
    3. Second opinion
     1. Best Doctors
    4. Healthcare Team
  5. Customer service

   1. Requesting approval
   2. Approval for healthcare
   3. Opening hours
   4. Complaint about CZ
    1. Submitting a complaint about CZ
   5. Complaint about a healthcare provider
    1. Submitting a complaint
   6. Postal addresses
   7. Send your question
   8. Telephone numbers
   9. Loss Recovery Service
   10. Difference between deductible and personal contribution
   11. The difference between an in kind policy and a refund policy
   12. The difference between the compulsory deductible and the voluntary deductible
   13. Healthcare that is excluded from the deductible
   14. The deductible explained
   15. How your health insurance works
   16. Corporate Governance
  6. Forms

  7. Cookies

   1. Change
   2. Overzicht
  8. Disclaimer

  9. Privacy

  10. Sitemap

 2. Zakelijk

To the top