1. Consumer

  1. Coronavirus

  2. Health insurance

   1. Calculate premium
   2. General insurance
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   3. Deductible
   4. Additional insurance
    1. Start
    2. Jongeren
     1. Order your 50 free condoms
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   5. Dental insurance
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   6. Group health insurance
    1. Additional benefits with CZ group health insurance
    2. Additional reimbursements to keep you healthy at work
    3. Through employer
    4. Through member organisation
   7. Premium overview
   8. Premium overview 2019
   9. Premium overview 2018
   10. Indexed rates
   11. Indexed rates 2019
   12. Expats and visitors
    1. Employed professional
    2. For employers
    3. Helpline
    4. European health insurance card
    5. Verdragspolis
    6. Travel abroad well prepared
    7. Long term visitor
    8. Medical care abroad
    9. Students and interns
  3. Reimbursements

   1. Allergeenvrije schoenen
   2. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   3. ADL hulpmiddelen
   4. Alcoholproblemen behandeling
   5. Alternatieve geneeswijzen
   6. Ambulancevervoer
   7. Anti decubitus zitkussen en matras
   8. Anticonceptie tot 21 jaar
   9. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   10. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   11. Audiologische zorg
   12. Baarmoederverzakking behandeling
   13. Beademingsapparaat
   14. Bed aangepast
   15. Beeldschermloep
   16. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   17. Besnijdenis
   18. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   19. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
   20. Beweegprogramma
   21. Bijzondere optische hulpmiddelen
   22. Bladomslagapparatuur
   23. Blindengeleidehond
   24. Bloedcontrole door trombosedienst
   25. Bril en contactlenzen
   26. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   27. Buikwandcorrectie
   28. Buitenland planbare zorg
   29. Buitenland spoedeisende hulp
   30. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   31. Camouflagetherapie
   32. Casemanagement dementie
   33. Cesar oefentherapie
   34. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   35. Compressieapparatuur
   36. Computerbediening
   37. Condooms
   38. Couveuse nazorg
   39. Daisy apparatuur
   40. Diabetestestmateriaal
   41. Dialyse
   42. Dieetpreparaten
   43. Dietetiek
   44. Elastische kousen
   45. Elektrostimulator uitwendig
   46. Epilepsie alarmering
   47. Erfelijkheidsonderzoek
   48. Ergotherapie
   49. Ergotherapie begeleiding
   50. Eventrecording
   51. Fysiotherapie en oefentherapie
   52. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   53. Geriatrische revalidatie
   54. Gezichtsontharing
   55. Gezichtsprothese
   56. Gezondheidscursussen
   57. Griepprik
   58. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   59. Hoortoestellen
   60. Huidbehandelingen
   61. Huisartsenzorg
   62. Hulphond
   63. Hulpmiddelen
   64. Hulpmiddel voor telefonie
   65. Incontinentiemateriaal
   66. Infuuspomp
   67. Inloophuizen voor kankerpatienten
   68. Insulinetoedieningsmateriaal
   69. Intensieve kindzorg
   70. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   71. Kankerzorg Care for Cancer
   72. Kap ter bescherming van de schedel
   73. Kortdurend verblijf zorginstelling
   74. Kraampakket
   75. Kraamzorg
   76. Kunstgebit
   77. Kunstgebit op implantaten
   78. Lactatiekundige
   79. Leefstijlcoaching
   80. Lichttherapie
   81. Lingerie aangepast
   82. Logeerkosten
   83. Logopedie
   84. Mammaprothese
   85. Mantelzorg
   86. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   87. Medicijnen
   88. Medisch specialistische zorg
   89. Mensendieck oefentherapie
   90. Mobiliteitshulpmiddelen
   91. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   92. Mondzorg bij ongevallen
   93. MRA beugel
   94. MRI scan
   95. Oncologische nazorg
   96. Ooglaseren
   97. Ooglidcorrectie
   98. Oogprothese
   99. Oorcorrectie
   100. Orgaantransplantatie
   101. Orthese
   102. Orthodontie
   103. Orthodontie in bijzondere gevallen
   104. Orthopedische schoenen
   105. OSAS apparatuur
   106. Package overviews
   107. Palliatief terminale zorg
   108. PEP masker
   109. Personenalarmering
   110. Pgb verpleging en verzorging
   111. Plastische chirurgie
   112. Plaswekker
   113. Positietrainer
   114. Prothese
   115. Pruik
   116. Redressiehelm
   117. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   118. Revalidatie
   119. Robotmanipulator en eetapparaten
   120. Schrijfmachine rekenmachine
   121. Second opinion
   122. Skinvision
   123. Slijmuitzuigapparatuur
   124. Solo apparatuur
   125. Spataderen
   126. Sportarts advies
   127. Spraakversterker
   128. Spraakvervangende hulpmiddelen
   129. Sta orthese
   130. Stemprothese en tracheostoma
   131. Sterilisatie
   132. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
   133. Stoel aangepast
   134. Stomamateriaal
   135. Stoppen met roken
   136. Stottertherapie
   137. Tabletten tegen exotische ziekten
   138. Tactiele leesapparatuur
   139. Tafel aangepast
   140. Tand en mondzorg
   141. Tandzorg bijzondere gevallen
   142. Tandzorg tot 18 jaar
   143. Tandzorg vanaf 18 jaar
   144. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   145. Thuisbewakingsmonitor
   146. Thuisdialyse
   147. Trippelstoel
   148. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
   149. Vaccinaties
   150. Valpreventie
   151. Verbandmiddelen
   152. Verbandschoenen
   153. Verbruiksartikel
   154. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   155. Vernevelaar en hypertoon zout
   156. Verslavingszorg
   157. Vervoer
   158. Verzorgingsartikelen
   159. Voeding hulpmiddel toediening
   160. Voedingsadvies
   161. Voetzorg
   162. Voorlees en memoapparatuur
   163. Voorwaardelijke zorg
   164. Terms and conditions and reimbursements
    1. Groups
    2. Individuals
   165. Voorzetkamer
   166. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
   167. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   168. Wachttijden
   169. Wek en waarschuwingsinstallatie
   170. Wijkverpleging
   171. Zelfmanagement
   172. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   173. Zelfstandig behandelcentrum
   174. Ziekenhuisopname
   175. Zitorthese en ligorthese
   176. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   177. Zuurstof
   178. Zwangerschapscursus
   179. Zwangerschapsonderzoek
  4. Healthcare advice

   1. Arranging healthcare
    1. Prepare for your doctors appointment
    2. Waiting list mediation
    3. Second opinion
     1. Best Doctors
    4. Healthcare Team
  5. Customer service

   1. Requesting approval
   2. Approval for healthcare
   3. Complaint about CZ
    1. Submitting a complaint about CZ
   4. Complaint about a healthcare provider
    1. Submitting a complaint
   5. Postal addresses
   6. Send your question
   7. Telephone numbers
   8. Loss Recovery Service
   9. Difference between deductible and personal contribution
   10. The difference between an in kind policy and a refund policy
   11. The difference between the compulsory deductible and the voluntary deductible
   12. Healthcare that is excluded from the deductible
   13. The deductible explained
   14. How your health insurance works
   15. Corporate Governance
  6. Forms

  7. Cookies

   1. Change
   2. Overzicht
  8. Disclaimer

  9. Privacy

  10. Sitemap

 2. MKB

 3. Zakelijk

  1. Arbeidsrisicos

   1. Fysieke belasting
   2. Mantelzorg en werk
   3. Slaapproblemen en werk
   4. Slechthorendheid en werk
   5. Vergrijzing
    1. Feiten en cijfers
   6. Werkstress
   7. Werkstress TEST
   8. Fysieke belasting TEST
   9. Mantelzorg en werk TEST
   10. Slaapproblemen en werk TEST
   11. Slechthorendheid en werk TEST
   12. Vergrijzing TEST
  2. Contact

  3. Diensten

   1. Bedrijfsgezondheidswijzer fysieke belasting
   2. Bedrijfsgezondheidswijzer werkstress
   3. Bedrijfszorgtraject
   4. FitzMe portal
   5. Interventie expert
   6. Interventiewijzer
    1. Preventief onderzoek
   7. Risico alert
   8. Zorgconsumptierapportage
  4. Downloads

  5. Gezondheidsrisicos ontdekken

  6. HR Jaarplan

  7. Inzetbaarheid financieren

  8. Inzetbaarheid organiseren

  9. Klantverhalen

  10. Verzuim verminderen

  11. Verzekeringen

   1. Interventieverzekering
  12. Gezond aan het werk

  13. Maatschappelijke waarde van collectiviteiten

  14. Werkstress aanpakken in uw organisatie

To the top