Uw naaste is opgenomen, en nu?

Als uw naaste naar het verpleeghuis gaat, verandert uw rol als mantelzorger. Ook krijgen veel mantelzorgers in deze periode last van schuldgevoelens. Hoe gaat u hiermee om? Onze mantelzorgmakelaars geven u tips & advies.

Schuld én opluchting

Na een opname overheersen vaak gevoelens van schuld én opluchting. Schuld omdat u graag voor uw naaste wilde blijven zorgen. Ook al weet u dat dit geen mogelijkheid was. Opluchting als u ziet dat uw naaste op de goede plek is en de verzorging liefdevol is. Het geeft u als mantelzorger rust dat u zich niet meer constant zorgen hoeft te maken.

Uw nieuwe rol

Wanneer uw naaste is opgenomen, blijft u mantelzorger. Alleen uw rol als mantelzorger verandert. U bent ineens minder tijd kwijt met lichamelijke verzorging en wordt minder gebeld wanneer uw naaste in paniek is of iets kwijt is. In plaats daarvan kunt u nu gezellig samenzijn, een wandelingetje maken, een spelletje spelen of helpen bij activiteiten. U bent niet langer alleen aan het zorgen, maar u kunt weer gewoon bij elkaar zijn.

Betrokkenheid

Natuurlijk wilt u wel betrokken blijven bij de zorg van uw naaste en zicht houden op de kwaliteit van de zorg. Het verpleeghuis maakt een zorgplan voor uw naaste. Dit plan wordt elk half jaar met u en indien mogelijk met uw naaste geëvalueerd. Daarnaast heeft u ook een vast aanspreekpunt: de zorgcoördinator. Door goed in contact te blijven met de zorgcoördinator, blijft u als mantelzorger betrokken bij de zorg van uw naaste. Kijk voor de rechten en plichten van een zorginstelling en voor het zorg(leef)plan op dementie.nl.

Even wennen

Uw nieuwe rol geeft rust, maar is ook even wennen. Het is niet vreemd als u niet goed weet wat u met uw tijd moet doen. Ga op zoek naar activiteiten die ú leuk vindt. Ook kan het helpen om eens naar een Alzheimer Café in uw buurt te gaan. Hier kunt u met lotgenoten praten en ervaringen delen.

Zoek een Alzheimer Café