Krijgt u die zorg eigenlijk wel vergoed?

Hoe weet u nu welke zorg u krijgt vergoed? En hoeveel u zelf moet bijbetalen? Check altijd even deze drie stappen als u zorg nodig hebt.

Krijgt u zorg vergoed: bekijk uw polis

Stap 1: Welke polis hebt u?

Om te weten wat u krijgt vergoed, moet u eerst weten welke polis1 u hebt. Op Mijn CZ ziet u heel eenvoudig uw polis én de vergoedingen in uw polis.

Bekijk de vergoedingen in uw polis op Mijn CZ. Of bekijk het overzicht van alle vergoedingen.

Vergoeding zorg: is de zorgverlener gecontracteerd?

Stap 2: Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener?

Controleer of uw zorgverlener een contract heeft met CZ. Bij onze 45.000 gecontracteerde zorgverleners krijgt u uw zorg namelijk volledig vergoed. Vind zorgverleners bij u in de buurt.

Heeft uw zorgverlener géén contract met ons? Dan krijgt u mogelijk minder vergoed.

Zorg vergoed: moet u eigen risico betalen?

Stap 3: Moet u eigen risico betalen?

Bekijk of u voor uw zorg eigen risico1 moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • Medicijnen
  • Consult bij een medisch specialist
  • Operatie of behandeling in het ziekenhuis

Of u eigen risico betaalt, staat altijd vermeld bij de vergoedingen.

Tip: gebruik Mijn CZ voor stand eigen risico

Tip! Bekijk uw eigen risico in Mijn CZ

Misschien hoeft u helemaal niets bij te betalen omdat u al uw eigen risico al hebt verbruikt. U controleert op Mijn CZ heel eenvoudig hoeveel eigen risico u dit jaar hebt betaald.

Bekijk het saldo van uw eigen risico

  1. De polis is het bewijs van uw zorgverzekering. U krijgt de polis wanneer u de verzekering hebt afgesloten. Op de polis staat welke verzekering u hebt en wie er zijn meeverzekerd. 
    terug naar de tekst
  2. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

    terug naar de tekst

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 19:00 uur