Onder behandeling? Ook dan kunt u veranderen van zorgverzekeraar

Iedereen kan aan het eind van het jaar een nieuwe zorgverzekering uitkiezen. Hoe werkt dat als u onder behandeling bent of een pgb hebt?

We accepteren iedereen

Gebruik u veel zorg? U bent altijd welkom bij CZ. We accepteren iedereen. Zowel voor onze basisverzekeringen als aanvullende verzekeringen.

Er is één uitzondering: voor de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts hebt u een verklaring van uw tandarts nodig.

Let op uw aanvullende verzekering

Voor alle zorg die in uw basisverzekering zit geldt: we nemen de zorg van uw oude verzekeraar gewoon over.

Neemt u ook een andere aanvullende verzekering? Dan is het afhankelijk van uw nieuwe aanvullende verzekering of u uw zorg kunt meenemen.

Overstappen als u onder behandeling bent

Bent u onder behandeling in een ziekenhuis en gaat de behandeling volgend jaar verder? Als u overstapt naar CZ heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

De ingangsdatum van de behandeling in het ziekenhuis bepaalt welke verzekeraar de zorg vergoedt. Voor de rest verandert er niets voor u.

Kan uw machtiging mee?

Hebt u een machtiging gekregen voor een hulpmiddel of behandeling die in uw basisverzekering zit? Dan nemen we de machtiging over van uw vorige zorgverzekeraar.

Geldt de machtiging voor zorg in uw aanvullende verzekering? Dan is het afhankelijk van uw nieuwe aanvullende verzekering of de machtiging meekan.

Overstappen als u een pgb hebt

Hebt u een pgb en is uw akkoordverklaring nog geldig. Dan verandert er niets als u overstapt naar CZ. We nemen hetzelfde aantal pgb-uren over.

Misschien verandert wel de vergoeding van de pgb-uren. Want elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen tarieven.

Als u overstapt kunnen we u vragen om de akkoordverklaring van uw vorige zorgverzekeraar. Dus bewaar de verklaring zolang die geldig is.