Hoe we zorg inkopen en zo uw premie betaalbaar houden

Elk jaar spreken we met ziekenhuizen die we contracteren een bedrag af dat kan worden besteed aan behandelingen. Zo blijft goede zorg betaalbaar voor iedereen.

De rol van de overheid

De overheid beslist elk jaar welke zorg in de basisverzekering zit en wat u zelf betaalt aan eigen risico en eigen bijdrage. Daarnaast maakt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken met zorgverzekeraars en zorgverleners hoeveel geld ze mogen besteden aan zorg. Zo proberen overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars de kosten van de zorg niet te hard te laten stijgen. Want goede zorg moet betaalbaar en beschikbaar blijven voor iedereen.

De rol van de zorgverzekeraar

Naast de landelijke afspraken maken zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners over hoeveel zorg ze gaan verlenen in een jaar en aan welke kwaliteitseisen die zorg moet voldoen. Dat noemen we zorginkoop.

Uw premie, onze verantwoordelijkheid

Een groot deel van onze zorginkoop draait om ziekenhuiszorg. Van iedere euro premie die u aan ons betaalt, gaat maar liefst 53 cent naar medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. Een grote verantwoordelijkheid en we willen dat geld zo goed mogelijk besteden.

Om uw premie betaalbaar te houden, spreken we met onze gecontracteerde ziekenhuizen een bedrag af dat zij per jaar maximaal kunnen besteden aan bepaalde behandelingen. Dit bedrag noemen we een omzetplafond.

U krijgt altijd op tijd uw zorg

Soms verleent een ziekenhuis meer zorg dan vooraf afgesproken en wordt dus het omzetplafond overschreden. Dan gaan we eerst in gesprek met het ziekenhuis wat daar de reden van is. Uitkomst hiervan kan zijn dat we de afspraken aanpassen en dus extra zorg inkopen. Ook is het mogelijk dat in dat ziekenhuis de wachttijden oplopen.

In het uiterste geval vraagt het ziekenhuis u om naar een ander ziekenhuis te gaan voor uw behandeling. CZ zal er dan in ieder geval voor zorgen dat u op tijd uw zorg krijgt.
Voor spoedeisende zorg kunt u natuurlijk altijd bij het ziekenhuis terecht. En ook lopende behandelingen worden altijd door het ziekenhuis afgemaakt.

Vragen? Neem contact op met het CZ Zorgteam

We kopen in elke regio voldoende zorg in. Vindt u de wachttijd voor uw behandeling toch te lang? Dan zoeken we graag voor u uit of u in een ander ziekenhuis sneller aan de beurt bent. Geheel vrijblijvend. U mag natuurlijk ook altijd wachten op uw eigen ziekenhuis, dat is uw keuze.

> Vraag wachtlijstbemiddeling aan bij het CZ Zorgteam