Wat is een omzetplafond en wat betekent dat voor mij?

Elk jaar maken we met name met gecontracteerde ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor wijkverpleging* afspraken over kwaliteit en kosten. En we spreken een omzetplafond af. Maar wat betekent dat nou precies?

De rol van de overheid

De overheid beslist elk jaar welke zorg in de basisverzekering zit en wat u zelf betaalt aan eigen risico en eigen bijdrage. Daarnaast maakt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken met zorgverzekeraars en zorgverleners hoeveel geld ze mogen besteden aan zorg. Zo proberen overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars de kosten van de zorg niet te hard te laten stijgen. Want goede zorg moet betaalbaar en beschikbaar blijven voor iedereen.

De rol van de zorgverzekeraar

Naast de landelijke afspraken maken zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners over hoeveel zorg ze gaan verlenen in een jaar en aan welke kwaliteitseisen die zorg moet voldoen. Dat noemen we zorginkoop.

Uw premie, onze verantwoordelijkheid

Een groot deel van onze zorginkoop draait om ziekenhuiszorg, GGZ en wijkverpleging. Om uw premie betaalbaar te houden, spreken we met onze gecontracteerde ziekenhuizen, GGZ-instellingen en instellingen voor wijkverpleging een bedrag af dat zij per jaar maximaal kunnen besteden aan bepaalde behandelingen. Dit bedrag noemen we een omzetplafond.

U krijgt altijd op tijd uw zorg

Soms verleent een ziekenhuis, GGZ-instelling of instelling voor wijkverpleging meer zorg dan vooraf afgesproken en dreigt het omzetplafond te worden overschreden. Dan gaan we eerst in gesprek met de zorgverleners om te achterhalen wat daar de reden van is. Uitkomst hiervan kan zijn dat we de afspraken aanpassen en dus extra zorg inkopen. Ook is het mogelijk dat bij die zorgverlener de wachttijden oplopen.

CZ zal er in ieder geval voor zorgen dat u op tijd uw zorg krijgt. In het uiterste geval vraagt de zorgverlener u om naar een andere zorgverlener te gaan voor uw behandeling. Voor spoedeisende zorg kunt u natuurlijk altijd bij uw zorgverlener terecht. En ook lopende behandelingen worden altijd afgemaakt.

Vragen? Neem contact op met het CZ Zorgteam

We kopen in elke regio voldoende zorg in. Vindt u de wachttijd voor uw behandeling toch te lang? Dan zoeken we graag voor u uit of u bij een andere zorgverlener sneller aan de beurt bent. Geheel vrijblijvend. U mag natuurlijk ook altijd wachten op uw eigen zorgverlener, dat is uw keuze. 

> Vraag wachtlijstbemiddeling aan bij het CZ Zorgteam


* Deze afspraken worden ook gemaakt voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, medisch specialistische revalidatiezorg, integrale geboortezorg en zintuiglijk gehandicaptenzorg.