Wijzigingen basisverzekering 2017

De basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Bijvoorbeeld een bezoek aan uw huisarts of ziekenhuis. Of de medicijnen die u nodig hebt. De overheid bepaalt elk jaar welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten. Wat gaat er veranderen in 2017? Wij zetten het voor u op een rij.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering 2017

In 2017 komen er in de basisverzekering een paar vergoedingen bij, namelijk:
 • Borstprotheses: voor vrouwen en man-vrouw transgenders die geen borstvorming hebben.
 • Ooglidcorrectie: bij ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping van bovenoogleden. 
 • Besnijdenis: als dit medisch noodzakelijk is.
 • Kortdurend verblijf zorginstelling: als u om medische redenen even niet thuis kunt wonen. 
 • Fysiotherapie bij etalagebenen: de eerste 37 behandelingen bij etalagebenen stadium 2. 
 • Hogere leeftijdsgrens voor een kroon: de leeftijdsgrens voor de vervanging van blijvende snij- en hoektanden door een kroon wordt 23 jaar (was 18 jaar). Voor deze zorg hebt u een akkoordverklaring nodig.

Vergelijk basisverzekeringen

Eigen risico 2017 ongewijzigd

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor uw zorg. Ook dit bedrag bepaalt de overheid. 

Het verplicht eigen risico blijft in 2017 € 385. Wilt u uw eigen risico in termijnen betalen? Dat kan!

Alles over het eigen risico

Wijziging eigen bijdrage 2017

Voor sommige zorg betaalt u een deel zelf, de eigen bijdrage. Dit wijzigt er in 2017:

 • Klikgebit op implantaten: voor de onderkaak 10%, voor de bovenkaak 8%.
 • Reparatie en rebasen van een kunstgebit: 10%.
Het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Hogere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg

Met bijna alle zorgverleners in Nederland hebben wij afspraken gemaakt over tarieven en de kwaliteit die zij moeten leveren. Gaat u naar zo’n gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u uw zorg volledig vergoed volgens de voorwaarden. Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan krijgt u bij de 2 van onze basisverzekeringen een lagere vergoeding. Bij Zorgbewust verhogen we dit naar 70%. Dit was 65%. Bij Zorg-op-Maat blijft dit 75%.

Aanvullende verzekeringen 2017

Met een aanvullende verzekering krijgt u extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor spoedeisende hulp in het buitenland, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Weten welke aanvullende verzekering het beste bij u past? Bekijk en vergelijk onze 7 aanvullende verzekeringen.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over het afsluiten van een verzekering? Neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 088 555 77 77. Wij staan voor u klaar.

Downloads

Veelgestelde vragen

Basisverzekering: hoe kan ik overstappen naar een andere?

Wij hebben drie soorten verzekeringen:

 • CZ Zorgbewustpolis (naturaverzekering)
 • CZ Zorg-op-maatpolis (naturaverzekering)
 • CZ Zorgkeuzepolis (restitutieverzekering)

Overstappen naar een andere verzekering kan per 1 januari van ieder jaar. Uw wijzigingsverzoek moet vóór 1 januari bij ons binnen zijn. Als u wilt overstappen naar een andere verzekering, kijk dan eerst welke zorgverzekering het best bij u past. De wijziging kunt u op de volgende wijze doorgeven:

 • via Mijn CZ
 • via het formulier Uw vraag aan CZ
 • telefonisch via 088 555 77 77
 • schriftelijk naar Postbus 90152, 5000 LD Tilburg

Accepteert CZ mij altijd?

Zorgverzekering (basisverzekering)

Wij accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. Dit is een wettelijke plicht voor alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn voor de zorgverzekering ook verplicht om mensen te accepteren die binnen hun werkgebied wonen. Wij werken landelijk en accepteren dus iedereen die onze zorgverzekering aanvraagt en recht heeft op de zorgverzekering.

Let op:

 • Hebt u bij uw huidige zorgverzekeraar een betalingsachterstand voor de premie van uw basisverzekering? Dan wordt u niet door die zorgverzekeraar uitgeschreven. U kunt dan helaas niet naar ons overstappen, want dan bent u dubbel verzekerd.
 • Als een zorgverzekeraar uw zorgverzekering wegens fraude heeft beëindigd, mag hij u 5 jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. U moet dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar afsluiten.
Aanvullende verzekeringen

Wij accepteren u automatisch voor onze aanvullende verzekeringen. Aanvullende verzekeringen vallen niet onder de wettelijke voorwaarden van de Zorgverzekeringswet. Wij bepalen dus zelf welke aanvullende verzekeringen (en met welke premie) wij aanbieden en welke voorwaarden wij daaraan verbinden.

Uitzondering hierop is onze aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts. Voor deze verzekering moet uw tandarts een tandartsverklaring invullen over de toestand van uw gebit. Onze adviserend tandarts beoordeelt deze verklaring en adviseert over acceptatie. Als uw verklaring geaccepteerd wordt, dan kunt u zonder problemen de aanvullende verzekering Tandarts afsluiten. U kunt een tandartsverklaring opvragen via onze Klantenservice 088 555 77 77.

Vanaf wanneer kan ik de CZ zorgverzekering afsluiten?

Nadat wij onze premie voor het nieuwe jaar bekendmaken (elk jaar rond 12 november) is het mogelijk om naar ons over te stappen.

Wij regelen de opzegging voor u als u vóór 1 januari van het nieuwe jaar onze zorgverzekering aanvraagt. Als u tussen 1 januari en 1 februari onze zorgverzekering aanvraagt, dan moet u zelf uw opzegging regelen.

In de volgende situaties schrijven wij u met terugwerkende kracht in:

 • als uw zorgverzekering ingaat binnen 4 maanden nadat u verzekeringsplichtig bent geworden. Als ingangsdatum geldt dan de dag waarop de verzekeringsplicht ontstond.
 • als u de zorgverzekering bij ons afsluit binnen een maand nadat u uw zorgverzekering bij een andere verzekeraar hebt beëindigd, omdat deze de voorwaarden wijzigden of omdat het jaar afliep. Uw zorgverzekering gaat bij ons in op de eerste dag nadat uw oude zorgverzekering is geëindigd.

Bel ons

Voor een nieuwe verzekering

088 555 70 00
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur