MKB Zorgcoach

Veel zaken vragen om aandacht in jouw organisatie: digitalisering, innovatie, ontwikkeling personeel, enzovoort. Gezondheid en verzuim is misschien geen topprioriteit, maar wel van belang voor de continuïteit van je organisatie. Stel je voor dat een belangrijke medewerker morgen meldt dat hij door ziekte of een ongeval lange tijd niet kan werken.

Kan jouw organisatie dat aan? Is er iemand die het werk kan overnemen? Hoe lang duurt het om de nieuwe medewerker in te werken? En kun je de dubbele loonkosten, de wettelijk verplichte verzuimbegeleiding, en andere bijkomende kosten wel betalen?

Verzuimverzekering

Wat helpt is een verzuimverzekering die (een deel) van de verplichte loondoorbetaling vergoedt. Maar dan heb je nog geen goede vervanging voor de zieke werknemer. En zit je nog steeds met de rompslomp en kosten van de verplichte verzuimbegeleiding. Deze zaken lost de MKB Zorgcoach voor je op.

MKB Zorgcoach 

Zorgen dat het werk doorgaat

De MKB Zorgcoach zorgt ervoor dat je werknemer zo snel mogelijk weer kan werken. Want de huisarts of specialist is hier niet op gericht. De MKB Zorgcoach regelt de zorg die past bij jouw medewerker én jouw organisatie. En maakt het mogelijk dat jouw werknemer snel terecht kan en meerdere zorgafspraken in één keer kunnen. Bijvoorbeeld door een zorgverlener te zoeken zonder wachtlijst. Alles om ervoor te zorgen dat het werk doorgaat.

Kosten besparen

Des te eerder de zieke werknemer weer aan de slag kan, des te lager de werkgeverspremies en de kosten voor loondoorbetaling. Dus door zorg te versnellen, bespaart de MKB Zorgcoach kosten. Ook regelt de MKB Zorgcoach financiering van extra interventies die er aan bijdragen dat je werknemer nog sneller kan werken. Bovendien zijn de diensten van de MKB Zorgcoach kosteloos.

Ontzorgd worden

Je hebt eigenlijk niet de tijd en kennis om langdurig verzuim op te lossen. Wettelijk gezien moet je van alles, maar wat levert het op? Een hoop rompslomp. Dan is het fijn als er iemand naast je staat en werk uit handen neemt. De MKB Zorgcoach doet dat voor je. Zij regelt en ontzorgt, zodat jij je op andere prioriteiten kunt richten.

Vast aanspreekpunt

Als je vragen hebt over kort of langdurig verzuim, over zorg, of preventie, dan kun je altijd terecht bij je eigen MKB Zorgcoach. Zij is vast aanspreekpunt voor jouw organisatie. Ook als je je zorgen maakt en gewoon even wilt weten hoe iets zit.

Goed voor je imago

De MKB Zorgcoach is ook waardevol voor je medewerkers. Als een medewerker ziek is, wil hij dat zorg écht goed, snel en vergoed is. De MKB Zorgcoach geeft een werknemer bij ziekte toegang tot goede en snelle zorg. Je kunt de MKB Zorgcoach zelfs vragen om de zorg rechtstreeks met de zieke werknemer af te stemmen (persoonlijk advies). Goed voor je mensen zorgen, is goed voor je imago.

Vraag aan
Vraag je persoonlijke MKB Zorgcoach aan (de MKB Zorgcoach is kosteloos) en ontvang een persoonlijke Welkomstmail

Meer informatie
Wij bellen je om je vragen te beantwoorden over de MKB Zorgcoach

Geen interesse