Onze afspraken over eerstelijnsverblijf

Bent u ontslagen uit het ziekenhuis, maar kunt u om medische redenen nog niet naar huis? Wil uw huisarts u een poosje laten opnemen, zodat hij een goede diagnose kan stellen? Of lukt het niet om de zorg thuis goed voor u te regelen? Dan kunt u tijdelijk worden opgenomen in een zorginstelling. Dit geldt ook voor zorg in de laatste levensfase in een hospice. We noemen dit eerstelijnsverblijf of ‘kortdurend verblijf zorginstelling’.

Tijdens het eerstelijnsverblijf wordt nauw samengewerkt tussen huisartsen, specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze zorg vergoed uit de basisverzekering en koopt CZ deze zorg voor het eerst in voor haar verzekerden.

Medisch noodzakelijk verblijf

Voor eerstelijnsverblijf kunt u een vergoeding uit de basisverzekering krijgen. We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt, het liefst in een vertrouwde omgeving dicht bij huis. En dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot deze zorg. Daarom contracteren wij zorgaanbieders die bij ons bekend zijn en waarvan wij weten dat ze goede zorg leveren.

 

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

Wij hebben afspraken gemaakt waarbij we er naar streven dat u binnen 48 uur in een eerstelijnsverblijf terecht kunt en vrijwel altijd keuze hebt uit meerdere zorgverleners.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer?

We willen dat u de beste zorg krijgt. Daarom letten we extra op de kwaliteit van de zorg. We contracteren zorgverleners waarvan we weten dat ze goede zorg leveren.

Bent u in 2016 al opgenomen en blijft u opgenomen in 2017?

Krijgt u al zorg in een eerstelijnsverblijf? Uw zorg gaat gewoon door zoals het nu is.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogst mogelijke vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis en geldt ook voor de Zorgkeuzepolis. 
  • U betaalt geen eigen bijdrage wanneer u opgenomen wordt in een eerstelijnsverblijf. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt wel onder het eigen risico.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam