Geriatrische revalidatiezorg

Moet u als oudere revalideren waardoor u tijdelijk niet thuis kunt wonen? Dan hebt u misschien geriatrische revalidatiezorg nodig.

Wat is Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)?

Geriatrische revalidatiezorg kunt u vaak krijgen in verpleeghuizen en revalidatiecentra. Hier zijn allerlei specialisten aanwezig die er samen voor zorgen dat u zo goed mogelijk kunt revalideren. Er is in ieder geval altijd een Specialist Ouderenzorg betrokken bij de revalidatie. 

Het doel is om er samen voor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

  • Bent u uitbehandeld in het ziekenhuis? Dan hebben wij afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat u binnen 48 uur in een verpleeghuis of revalidatiecentrum terecht kan voor revalidatie. 
  • Wij garanderen dat u binnen 30 minuten reistijd van uw woonplaats over geriatrische revalidatiezorg kunt beschikken.

*Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen en volgens onze eigen normen.

Wat doen wij nog meer?

  • Wij kopen alleen geriatrische revalidatiezorg in bij instellingen die voldoen aan een aantal wettelijke en door CZ gestelde eisen. Zo weten wij zeker dat u de beste zorg krijgt. Hierdoor kan het zo zijn dat wij een verpleeghuis of revalidatiecentrum in uw buurt niet hebben gecontracteerd voor. Wel zorgen wij ervoor dat er altijd geriatrische revalidatiezorg binnen 30 minuten van uw woonplaats aanwezig is. 
  • U wilt natuurlijk dat de overgang van het ziekenhuis naar het verpleeghuis of revalidatiecentrum soepel verloopt. Daarom eisen wij dat de geriatrische revalidatiezorgverleners hierover goede afspraken maken met ziekenhuizen. 
  • Wij vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij uw behandeling. En dat u vertrouwen hebt in uw terugkeer naar huis. Daarom stimuleren wij geriatrische revalidatiezorgverleners om mantelzorgers te betrekken bij de behandeling. 

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogst mogelijke vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis.
  • Bent u niet opgenomen geweest in het ziekenhuis en wilt u wel geriatrische revalidatiezorg ontvangen? Dan moet een klinisch geriater een geriatrisch assessment uitvoeren. Dit om vast te stellen of er inderdaad sprake is van geriatrische revalidatiezorg. 
  • Om de kwaliteit te waarborgen eist CZ dat geriatrische revalidatiezorgverleners bepaalde aandoeningen vaak behandelen. Zogenaamde volumenormen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een herseninfarct, hersenbloeding of TIA. Dit kan betekenen dat u hiervoor niet bij elke geriatrische revalidatiezorgverlener terecht kunt.

Meer informatie

Heeft uw zorgverlener een contract met CZ?
Vergoedingen Geriatrische revalidatiezorg