Onze afspraken over medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg)

Uw huisarts kan u verwijzen naar het ziekenhuis. Voor behandeling of uitgebreid onderzoek bijvoorbeeld. Wij maken afspraken met ziekenhuizen en behandelcentra. Zodat u ook daar de beste zorg krijgt.

Samen werken aan betere ziekenhuiszorg

U wilt natuurlijk het liefst vooraf weten of een behandeling u goed gaat helpen. Om dit te kunnen voorspellen, moeten we inzicht krijgen in de behandeling en de resultaten daarvan. Daarom werken we samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties. Samen brengen we in kaart hoe behandelingen er nou eigenlijk uitzien. En hoe ze eruit moeten zien. Ook willen we dat effecten van behandelingen op één manier worden gemeten. Zodat we kunnen zien wat nou écht werkt. Door dit te onderzoeken, en al deze gegevens openbaar inzichtelijk te maken, werken we samen aan betere zorg.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

 • Een maximale wachttijd van 6 weken voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek polikliniek). In 80% van de situaties kunt u zelfs binnen 4 weken terecht. 
 • Uw arts onderneemt binnen 4 weken na de eerste afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. Vaak (80%) is dit zelfs binnen 3 weken. 
 • U wordt binnen 6 weken behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit zelfs binnen 4 weken. 
 • U wordt binnen 7 weken opgenomen voor uw behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan een dag. In 80% van de situaties wordt u zelfs binnen 5 weken opgenomen.
 • Spoedzorg is voor u beschikbaar binnen 45 minuten. 
 • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit.
 • Acute verloskunde is voor u beschikbaar binnen 45 minuten.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk? Dan is de wachttijd te lang. U kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Wij maken dan voor u een afspraak met een specialist in een ander ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Wat doen wij nog meer?

 • Samen met uw arts beslissen welke zorg bij ú past. Dat vinden wij belangrijk. Daarom werken we samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties aan hulpmiddelen die u helpen bij het maken van bij passende behandelkeuzes. Bijvoorbeeld over wel of niet opereren. De 3 goede vragen zijn een voorbeeld van zo'n hulpmiddel. De vragen nodigen uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren.

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds)

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan ziekenhuiszorg dan landelijk is afgesproken. Zo houden we uw premie betaalbaar en zorg toegankelijk voor iedereen in Nederland. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren en spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal bij ons mogen declareren.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u al begonnen met een behandeling? Dan wordt deze gewoon voortgezet. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorg-op-maatpolis of Zorgbewustpolis? Dan kunt u door onze afspraken te maken krijgen met een langere wachttijd. In uitzonderlijke situaties kan een zorgverlener u dat jaar niet meer in behandeling nemen. Wij kunnen u dan bemiddelen naar een andere zorgverlener. Wij zorgen er altijd voor dat u in de regio binnen aanvaardbare wachttijden de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Wachten kan natuurlijk ook. Die keuze is aan u. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorgkeuzepolis (restitutiepolis)? Dan kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw keus.

Goed om te weten

 • Wij bieden u het liefst zoveel mogelijk zorg dichtbij huis. En als het kan via uw huisarts. Daarom verschuift steeds meer zorg vanuit het ziekenhuis naar de huisarts of werken medisch specialisten intensief samen met huisartsen. Zo krijgt u zorg in een voor u meer vertrouwde omgeving en houden we samen de zorgkosten beheersbaar.
 • Wij kiezen bij ingewikkelde behandelingen voor een beperkt aantal locaties. Bijvoorbeeld voor de behandeling van borstkanker, schisis, langdurige infecties na een heup- of knieprothese, Mohs' chirurgie en maagoperaties bij overgewicht. Zo hebt u de grootste kans op het in één keer krijgen van de juiste en best mogelijke behandeling. 
 • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. Het kan ook zijn dat we een zorgverlener hebben gecontracteerd voor een deel van zijn zorgdiensten. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft voor de zorg die u nodig heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Meer informatie

Heeft uw ziekenhuis of behandelcentrum een contract? 
Wat kost uw behandeling: prijslijst ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
Vergoeding van medisch specialistische zorg

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam