Onze afspraken over podotherapie bij diabetes

Hebt u diabetes? Dan hebt u een grotere kans op voetproblemen. De huisarts controleert daarom regelmatig uw voeten. En als het nodig is verwijst hij u door naar een podotherapeut.

Wat is de rol van de podotherapeut?

Ziet de huisarts dat er iets aan de hand is? Of is de kans groot dat u ergens last van gaat krijgen? Dan verwijst hij u door naar een podotherapeut. Die kan helpen verdere klachten te voorkomen en problemen te behandelen. De podotherapeut moet ervoor zorgen dat u jaarlijks de zorg krijgt die medisch noodzakelijk is. Dit kan betekenen dat er een paar behandelingen nodig zijn, maar het kunnen er ook 20 zijn.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid? 

Na het eerste contact kunt u binnen 3 weken terecht voor behandeling. In spoedsituaties kunt u uiteraard eerder terecht.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste (voet)zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis.
  • Alle medisch noodzakelijke behandelingen krijgt u vergoed. Vinden er niet-medisch noodzakelijke behandelingen plaats die niet vergoed worden? Dan moet u daarover door uw podotherapeut of pedicure ingelicht zijn. Ook moet u uw toestemming hiervoor hebben gegeven.
  • De daadwerkelijke behandelingen kan de podotherapeut ook laten uitvoeren door pedicures.

Meer informatie

Heeft mijn podotherapeut een contract met CZ?
Vergoedingen podotherapie bij diabetes

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam